Wereldwinkel

De wereldwinkel Gaasperdam (De Drie Stromen) kent de laatste jaren een steeds verder teruglopende verkoop. Één van de redenen hiervoor is dat de derde wereldproducten tegenwoordig in ruime mate te koop zijn in de supermarkten.

Daarmee heeft de wereldwinkel zijn doel bereikt en is in feite overbodig geworden.

Daarom hebben afgelopen woensdag zowel bestuur als vrijwilligers van de wereldwinkel Gaasperdam besloten aan de besturen van de Protestante gemeente en Katholieke parochie mede te delen dat zij stoppen met hun werk.

Dit weekend zal voor de laatste keer de wereldwinkel zijn producten verkopen.

We bedanken U voor het vertrouwen, dat U in ons gesteld hebt.

Namens de wereldwinkel Gaasperdam,

 

Berry Berkelmans”

 

Via de kraam van de Wereldwinkel, die u kunt vinden in De Nieuwe Stad en die na de kerkdiensten aanwezig is, kunt u artikelen aanschaffen. Veel van deze producten dragen het Fairtrade logo. De opbrengst van de producten met dit logo gaat rechtstreeks naar de boeren in de derde wereld, die hierdoor een beter bestaan kunnen opbouwen.

De vrijwilligers die deze stand draaiende houden zijn wij zeer erkentelijk, en misschien vind u het leuk om assistentie te verlenen, meld u dan aan bij: wereldwinkel@parochiedegraankorrel.nl.

Logo Fairtrade