Communicatie

Sinds 2014 heeft de werkgroep Communicatie gefunctioneerd. Behalve het opzetten van de website heeft deze groep zich bezig gehouden met de organisatie van een parochiedag in het Bijlmerpark, enkele vrijwilligersbijeenkomsten, het inzichtelijk maken van de organisatiestructuur van onze parochie en pogingen om de verschillende groeperingen binnen onze parochie met elkaar in contact te brengen en/of te laten samenwerken. Momenteel kent onze parochie naast de regelmatige Parochievergaderingen ook een halfjaarlijks Werkgroepenoverleg. Mede doordat de communicatiegroep nog maar uit enkele leden bestond, die ook aan de genoemde overleggen deelnemen, (Wim Hilderink en Ria Kooistra) is besloten voorlopig niet meer als zelfstandige groep bij elkaar te komen. Wel is de optie open gehouden, als de noodzaak zich voordoet, om de groep, eventueel uitgebreid met anderen, weer bij elkaar te roepen. Ook zijn deze (ex)leden degenen die als eerste worden aangesproken als er op het gebied van communicatie iets geregeld of georganiseerd moet worden. Een deel van de taken van deze groep is overgenomen door het Parochiesecretariaat.