Commissies

De parochie kent ook een comite : Vrienden van Suriname