Vormsel 2017

Op tweede Pinksterdag was de Sint Urbanus­kerk in Duivendrecht bijna helemaal gevuld met parochianen, vrienden en familie van de 24 volwassenen en jongeren die op deze dag het heilig vormsel hebben ontvangen. 14 vormelingen uit De Sint Ubanus, Duivendrecht en 10 vormelingen uit De Graankorrel, de parochie van Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer).

Twee vormelingen waren door omstandigheden verhinderd en zullen later worden gevormd, in totaal waren er dus eigenlijk 26 vormelingen. Het was een mooie, feestelijke viering, waarin het Familiekoor van Duivendrecht zong en pater Marianus Jehandut svd concelebreerde. De diakens Theo van Stiphout en Han Hartog assis­teerden. De vormelingen waren goed voorbereid door mw. Phily Hinfelaar en catechiste van De Graankorrel.

Een vijftal vormelingen deed ook de eerste heilige communie; de kandidaten waren allen middelbare scholieren of nog ouderen. Ik hoorde trouwens zowel over deze twee parochies als over de parochie van Diemen (die allen behoren tot het samen­werkings­verband Clara Franciscus van Amsterdam Oost) dat er heel wat mensen op volwassen leeftijd in de afgelopen tijd katholiek waren geworden, alleen in Diemen waren dat er al acht. Een mooi teken van hoop!

Na afloop van de H. Mis kregen de pas gevormden een cadeau als herinnering en een mooie oorkonde. Het houdt niet op met deze dag: binnenkort komen de gevormden weer bij elkaar voor ontmoeting en catechese.

Bericht geschreven door Mgr. Dr. J. Hendriks

Onderstaande link verteld meer over het werk van Mgr. Dr. J. Hendriks

http://arsacal.nl