VACATURE WEBSITE ONDERHOUD

R.K. parochie De Graankorrel is op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan bijhouden.

De taak hiervoor is:

Het aanpassen, verwijderen of plaatsen van, in hoofdzaak, nieuwsitems, overleden parochianen, de financiële barometer, mutaties in pastorale en bestuurlijke functies, fotoreportages, Tussentijds, Saamhorig, de agenda. De informatie hiervoor wordt voornamelijk door het parochiesecretariaat verstrekt.

Er wordt gewerkt met het programma WordPress. Als u niet bekend bent met dit programma, maar het u toch leuk lijkt dit werk te doen, dan is er een kleine opleiding beschikbaar.

Wilt u deze uitdaging aangaan in het belang van onze parochie, dan kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat (Roel Schoonderbeek). Dit kan persoonlijk via een bezoekje aan het parochie secretariaat, telefonisch 06 5878 5614 of via mail pardegraankorrel@hetnet.nl.