Volwassenendoop 2017

In kerkcentrum De Drie Stromen werden twee volwassenen gedoopt. Zij hebben tevens hun Eerste Heilige communie ontvangen! Zij werden rijkelijk gezegend met wijwater door pater Marianus Jehandut die de doop heeft verzorgd.

Op 5 juni, Tweede Pinksterdag, zullen zij het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het Gemengdkoor Gaasperdam heeft tijdens deze Paaswake prachtig gezang ten gehore gebracht.

De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus’ verrijzenis. Het is een katholieke traditie