Pater Yan

Naar een idee van twee parochianen, dhr. Duttenhofer (initatiefnemer) en mw. Karg (uitwerking), is deze mooie  kaart als blijk van waardering aangeboden aan pater Yan vóór zijn vertrek naar Indonesië.