Pastoraatsvergadering

Het Pastoraal Beraad staat in onze parochie onder leiding van pater Yan Asa van de svd-gemeenschap in Duivendrecht. Vertegenwoordigers van verschillende groeperingen maken deel uit van dit beraad: uit de Catechese, de Liturgiegroep, de Diaconie en de Gemeenschapsopbouw. Samen geven zij vorm en inhoud aan pastorale zaken in onze parochie, het overleg met andere parochies binnen de Samenwerking Clara en Franciscus, en het contact met andere christelijke kerkgemeenschappen binnen Amsterdam Zuidoost. Zij dragen ook zorg voor een sluitend vieringenrooster.