Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep bestaat uit de actieve Pastores (zie onder het tabblad Parochie), te weten pater Yan Asa van de svd-gemeenschap in Duivendrecht en de catechiste in onze parochie. Voor het maken en invullen van het Vieringenrooster sluit Antoinette van der Meer zich aan bij deze groep. De groep geeft vorm en inhoud aan het godsdienstig en catechetisch beleid in onze parochie, overlegt met andere parochies binnen de Samenwerking Clara en Franciscus, en heeft contact met andere christelijke kerkgemeenschappen binnen Amsterdam Zuidoost.