Overlijden Leo Nederstigt op 22 mei 2018

In Memoriam Pastor Leo Nederstigt

23 mei 2018
Pastor van de ABG Parochie in Amsterdam Oost, Teamleider Pastoraal Team Samenwerkingsverband van Clara en Franciscus. Na een langdurig ziekte is hij op 22 mei 2018 overleden Geboren 14 december 1947 te Haarlem, Priester gewijd 17 november 1974. Er werd veel van hem gehouden.

Pastoor Leo, Leonardus Jacobus Maria Nederstigt

Leo werd geboren op14 december 1947 in Haarlem. Zijn leven is getekend door het veranderende katholieke landschap in Nederland. Zijn leven lang was Leo een verbinder. Op Hageveld, het kleinseminarie, ontstond rond 1960 een vriendengroep. Met elkaar verhuisden zij van Hageveld naar het grootseminarie Warmond. Warmond werd gesloten en samen verhuisden zij naar Amsterdam, naar de Katholieke Theologische Hogeschool (KTHA), een samenbundeling van diverse seminaries. Gedurende de jaren van pastoraat en andere arbeid, bleven zij tot op vandaag, op elkaar betrokken. Na zijn studie begon Leo in 1973 als pastoraal werker in de Gerardus Majellakerk in de Indische Buurt in Amsterdam Oost.

Toen Leo in 1997 terugkeerde in Amsterdam Oost, hadden de parochies in Oost roerige jaren achter de rug. Ook daar is dan inmiddels een regioparochie ontstaan, de ABG parochie, een samenvoeging van de Anna, de Bonifatius en de Gerardus Majella. Leo raakte opnieuw thuis tussen de mensen van de buurt. Velen kenden en waardeerden hem. Op 1 april 2014 volgde een verdere samenvoeging. Er ontstond een samenwerkingsverband in Amsterdam Oost-Zuidoost van vijf parochies en acht kerklocaties. Leo werd benoemd tot  pastoor van het samenwerkingsverband, een gebied van het Scheepvaartmuseum tot voorbij de Gaasperplas. Uit de naam, door Leo gekozen, bleek Leo’s liefde voor Franciscus, de grote arme. Inmiddels was Leo ziek geworden. Op 1 juni 2017 kreeg hij eervol ontslag als pastoor  van Clara & Franciscus. Zo lang als mogelijk bleef hij daarna voorgaan. En zijn huis bleef dagelijks openstaan voor bezoek van allerlei pluimage. Leo werd gezien als een baken, een rots in de branding en een betrouwbaar kompas, die mensen in hun kracht zette en vertrouwen in zichzelf gaf. Voor het doorgeven van vertrouwen en het verbinden van mensen is de gave van het woord nodig. Leo bezat dat en kon daarmee een huis bouwen waarin iedereen zich welkom voelde en welkom was. En hij realiseerde dat huis in onze buurten, niet alleen in de kerken maar ook in ons hart.