Parochievergadering 29 oktober 2020

Verslag van de parochievergadering donderdag 29 oktober in de Drie Stromen.
Pater James gaat voor in gebed.
Wim Hilderink schets de situatie van dit moment. 50 jaar Parochie. Vertrokken uit de Nieuwe Stad vanwege de kosten. 2019 een werkgroep bijeen om de verhuizing in goede banen te leiden. Ging heel goed, de verjaardag, de gezamenlijke dag in DDS met alle paspoorten, afscheidsviering en welkomst viering in DDS.
We waren bezig meer dingen in elkaar te schuiven maar toen kwam corona. Tot 13 juni geen vieringen. Daarna met 42 mensen vervolgens naar beneden tot 30 personen. Opgeven, één richting verkeer en sinds een tijdje thee en koffie na de dienst.
Afgelopen zondag een mooie doopdienst met 2 cantors. Afgelopen woensdag een mooie dankdienst voor Maurits.
Daar kunnen we trots op zijn.
Daarna gingen we langs drie vragen;

 1. Hoe willen we parochie zijn?
 2. Met welke vieringen? Eucharistie, Woco (woord en communiedienst) of WEG (woord en gebedsdienst zonder communie)
 3. Dromen?

  Vervolgens was er discussie vraag voor vraag.

  Reacties bij vraag 1:
  Aandacht voor kinderen en ouderen.
  Kerkdiensten live streamen(via de computer/internet de viering) bekijken.
  Naar de samenleving toe. Deelname aan de voedselbank
  Kerkproeverij(een kennis meenemen naar een kerkdienst)
  Promotie.
  Wat oecumenisch kan doen(vieringen samen met protestanten o.a.)

  Reacties bij vraag 2:
  Felle discussie. Er moet altijd communie bij de viering zijn dus; Eucharistieviering zolang er priesters zijn.
  Woco door een diaken, catechist of de wocogroep

  Reacties bij vraag 3:
  Kindervieringen
  Naar de mensen toe. Via de mail, streaming, bezoekgroep, app-groep
  Reclame maken via flyers in nieuwe wijken, alle parochianen een Saamhorig en Tussentijds bezorgen
  Avond of artikel over het brengen van communie naar zieken
  Na het vormsel de groep bij elkaar zien te houden door activiteiten of taken in de kerk.
  Inventarisatie van taken en WAT IS NODIG?
  Taken moeten helder en transparant zijn.
  Collectezakken op/aan lange stokken.
  Gebedsgroepen/bijbelstudie met een groepje mensen uit de buurt
  Oprichten Kerk-tv/beamergroep
  Vrijdagse vieringen

  op 6 nov. komen alle assistenten van de vroegere beide kerken bijeen.
  Hoe doen we dingen? Nieuwe Stad// de Drie Stromen Wie wil helpen?
  Deze bijeenkomst is vanwege COVID-19 uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
  Wim Hilderink.