Kerkelijke vieringen

Reguliere vieringen

Zondag 11:15 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering met Kinderwoorddienst
Zaterdag 19.00 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering
Elke 1e vrijdag van de maand om 11:00 uur Eucharistieviering met aanbidding.
Regelmatig, meestal op de derde zondag van de maand, is de viering van 11:15 uur een gezinsviering.

Soorten vieringen
Een Eucharistieviering is het uitgangspunt van onze katholieke vieringen. Tijdens een Eucharistieviering gaat een gewijde priester voor, er is een Consecratie, waarbij brood en wijn gewijd worden, de H. Communie wordt uitgereikt.
Een Woord- en Communieviering is alleen toegestaan als er gedurende het gehele weekend geen viering van de Eucharistie mogelijk is. Alleen diakens, pastoraal werkers en catechisten met een benoeming en zending van de Bisschop gaan voor in een Woord- en Communieviering. Er is dan geen Consecratie, maar wel uitreiking van vooraf door een priester geconsacreerde H. Communie.
Kerkdiensten onder leiding van parochianen zijn altijd Woord- en Gebedsvieringen. Daartoe ontvangen die parochianen een zending van de pastoor van de parochie. Tijdens dergelijke vieringen wordt de H. Communie niet uitgereikt.

Vieringen in seniorenhuizen
Woont u in een van de volgende seniorenhuizen binnen de parochie: Amstelring De Venser, het Evean Henriëtte Roland Holsthuis of Eben Haëzer, dan kunt u regelmatig een viering bijwonen zonder dat u de deur uit hoeft. Deze vieringen zijn ook toegankelijk voor omwonenden. Wanneer de vieringen zijn kunt u terugvinden in de Tussentijds en in de Parochie-agenda.

Kinderwoorddienst
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen in De Drie Stromen is er voor de aanwezige kinderen een apart programma. Kinderen ongeveer tussen 4 en 12 jaar zijn welkom bij deze kinderwoorddienst (kwd). Het doel van de kwd is om met jonge kinderen het evangelie op een leerzame en speelse manier te benaderen. De leid(st)ers behandelen meestal hetzelfde thema als in de volwassenen-viering. Kort na het begin van de viering gaan de kinderen naar een aparte ruimte.