Kerkelijke vieringen

Reguliere vieringen

Naar aanleiding van de persconferentie gisteren is er door het bestuur
van parochie De Graankorrel besloten om de zaterdagavond vieringen met
onmiddellijke ingang weer op te starten.

Dit betekent dat pater Noom aanstaande zaterdag, 29 januari 2022, in de
viering voor zal gaan. Aanvang 19:00 uur, u hoeft zich niet aan te
melden, de toegang is vrij.

Zondag 11:15 uur Eucharistie of Woord-en Communieviering
Zaterdag 19.00uur Eucharistie of Woord-en Communieviering
elke 1e vrijdag van de maand, zie rooster

De vieringen in Seniorenhuizen zijn nog niet allemaal hervat.

Soorten vieringen
Een Eucharistieviering is het uitgangspunt van onze katholieke vieringen. Tijdens een Eucharistieviering gaat een gewijde priester voor, er is een Consecratie, waarbij brood en wijn gewijd worden, de H. Communie wordt uitgereikt. Een Woord- en Communieviering is alleen toegestaan als er gedurende het gehele weekend geen viering van de Eucharistie mogelijk is. Alleen diakens, pastoraal werkers en catechisten met een benoeming en zending van de Bisschop gaan voor in een Woord- en Communieviering. Er is dan geen Consecratie, maar wel uitreiking van vooraf door een priester geconsacreerde H. Communie.  Kerkdiensten onder leiding van parochianen zijn altijd Woord- en Gebedsvieringen. Daartoe ontvangen die parochianen een zending van de pastoor van de parochie. Tijdens dergelijke vieringen wordt de H. Communie niet uitgereikt.

Vieringen in seniorenhuizen
Woont u in een van de volgende seniorenhuizen binnen de parochie: Koornhorst, Amstelring De Venser, het Evean Henriëtte Roland Holsthuis of Nellestein, dan kunt u elke maand een viering bijwonen zonder dat u de deur uit hoeft. Deze vieringen zijn ook toegankelijk voor omwonenden. Wanneer de vieringen zijn kunt u terugvinden in de Tussentijds en in de  Parochie-agenda.