Kerkelijke vieringen

Reguliere vieringen
Zaterdagavond vieringen gestopt wegens coronamaatregelen 1-12-2021

Uitbreiding coronamaatregelen
Geen vieringen na 17.00 uur

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den.
Hierbij komen de zaterdagavondvieringen te vervallen en ook de kerstnachtmis van 24 december.
De oudejaarsviering van 31 december is vervroegd naar 16:00 uur.
Wel is er op 1e Kerstdag 25 december alsook 2e Kerstdag 26 december een viering om 11:15 uur.

Zondag 11:15 uur Eucharistie of Woord-en Communieviering
elke 1e vrijdag van de maand, zie rooster

De vieringen in Seniorenhuizen zijn nog niet allemaal hervat.

Soorten vieringen
Een Eucharistieviering is het uitgangspunt van onze katholieke vieringen. Tijdens een Eucharistieviering gaat een gewijde priester voor, er is een Consecratie, waarbij brood en wijn gewijd worden, de H. Communie wordt uitgereikt. Een Woord- en Communieviering is alleen toegestaan als er gedurende het gehele weekend geen viering van de Eucharistie mogelijk is. Alleen diakens, pastoraal werkers en catechisten met een benoeming en zending van de Bisschop gaan voor in een Woord- en Communieviering. Er is dan geen Consecratie, maar wel uitreiking van vooraf door een priester geconsacreerde H. Communie.  Kerkdiensten onder leiding van parochianen zijn altijd Woord- en Gebedsvieringen. Daartoe ontvangen die parochianen een zending van de pastoor van de parochie. Tijdens dergelijke vieringen wordt de H. Communie niet uitgereikt.

Vieringen in seniorenhuizen
Woont u in een van de volgende seniorenhuizen binnen de parochie: Koornhorst, Amstelring De Venser, het Evean Henriëtte Roland Holsthuis of Nellestein, dan kunt u elke maand een viering bijwonen zonder dat u de deur uit hoeft. Deze vieringen zijn ook toegankelijk voor omwonenden. Wanneer de vieringen zijn kunt u terugvinden in de Tussentijds en in de  Parochie-agenda.