Kerkelijke vieringen

Reguliere vieringen
Zaterdag 19:00 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering
Zondag 11:15 uur Eucharistie of Woord-en Communieviering
Het aanmelden voor de viering en ook de andere beperkende regels blijven nog van kracht.

 1. Het maximale aantal parochianen per viering bedraagt 30 personen (dit is exclusief de voorganger, koster, musici e.d.).
 2. De vieringen vinden plaats op de gebruikelijke tijden (zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.15 uur)
 3. U dient zich van te voren op te geven bij het parochiecentrum. Dit kan telefonisch 06-58785614 of via de mail, t/m vrijdags morgen 12:00 uur: pardegraankorrel@hetnet.nl
 4. Voorafgaand aan de dienst wordt bij de ingang gecontroleerd of u zich ook heeft aangemeld.
 5. Bij binnenkomst dient u gebruik te maken van de “reinigingsgel” die op de tafels staat.
 6. In de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen. Degenen die het eerste komen worden voorin geplaatst en zo verder naar achteren. De dertig plaatsen zijn zodanig ingedeeld dat er afstanden van 1,5 meter tussen de gelovigen zijn vrijgehouden.
 7. De voorste plaatsen zijn in principe voor mensen met een rolstoel of rollator.
 8. Tijdens de dienst mag er geen contact plaatsvinden tussen de bezoekers (geen vredeswens).
 9. Er wordt tijdens de dienst niet gezongen door de kerkgangers. In een aantal vieringen zal er wel een begeleider en een cantor/cantrix (zanger) aanwezig zijn.
 10. De dienst wordt geleid door één voorganger en één assistent(e).
 11. Het gebruik van mondkapjes wordt aanbevolen maar is niet verplicht.
 12. De communie zal alleen plaatsvinden met hosties. Uitgereikt worden kleine hosties door de voorganger, hij gebruikt daarbij handschoenen.
 13. Door de voorganger en de assistent (er is één assistent) wordt regelmatig gel gebruikt en de handen gewassen.
 14. Bij het ter communie gaan dient u de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilliger te volgen en de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan te houden.
 15. De collecte vindt niet tijdens de dienst plaats maar u kunt bij het verlaten van de kerkzaal achter in de kerk uw geldelijke bijdrage op een collecteschaal leggen. Het liefst in een envelop.
 16. Na afloop van de dienst wordt begonnen met het verlaten van de kerk door de achterste rijen en vervolgens naar voren, met uiteraard in achtneming van de 1,5 meter afstand.
 17. U dient na de viering direct de kerk te verlaten. Er is geen bijeenkomst met koffie en thee.

WC-bezoek dient zoveel mogelijk worden voorkomen en mocht u toch gebruik maken van de  toiletten denk dan aan het reinigen van de deurknoppen. Laat de tussendeur in de gang naar de toiletten openstaan.
Houd rekening met de 1,5 meter regels en indien u verkouden bent, hoest en uw neus druppelt kom dan niet naar de kerk.
Toegang is er alleen voor hen die zich vooraf hebben opgegeven. Opgave via: Tel: 06-58785614 of e-mail: pardegraankorrel@hetnet.nl
Elke tweede zondag van de maand is er een kinderwoorddienst’.
De vieringen in Seniorenhuizen zijn nog niet hervat.

Soorten vieringen
Een Eucharistieviering is het uitgangspunt van onze katholieke vieringen. Tijdens een Eucharistieviering gaat een gewijde priester voor, er is een Consecratie, waarbij brood en wijn gewijd worden, de H. Communie wordt uitgereikt. Een Woord- en Communieviering is alleen toegestaan als er gedurende het gehele weekend geen viering van de Eucharistie mogelijk is. Alleen diakens, pastoraal werkers en catechisten met een benoeming en zending van de Bisschop gaan voor in een Woord- en Communieviering. Er is dan geen Consecratie, maar wel uitreiking van vooraf door een priester geconsacreerde H. Communie.  Kerkdiensten onder leiding van parochianen zijn altijd Woord- en Gebedsvieringen. Daartoe ontvangen die parochianen een zending van de pastoor van de parochie. Tijdens dergelijke vieringen wordt de H. Communie niet uitgereikt.

Vieringen in seniorenhuizen
Woont u in een van de volgende seniorenhuizen binnen de parochie: Koornhorst, Amstelring De Venser, het Evean Henriëtte Roland Holsthuis of Nellestein, dan kunt u elke maand een viering bijwonen zonder dat u de deur uit hoeft. Deze vieringen zijn ook toegankelijk voor omwonenden. Wanneer de vieringen zijn kunt u terugvinden in de Tussentijds en in de  Parochie-agenda.

Kinderwoorddienst
Vanwege Corona; voorlopig 1 x per maand op de 2e zondag van de maand. Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen in De Drie Stromen is er voor de aanwezige kinderen een apart programma. Kinderen ongeveer tussen 4 en 12 jaar zijn welkom bij deze kinderwoorddienst (KWD). Het doel van de KWD is om met jonge kinderen het evangelie op een leerzame en speelse manier te benaderen. De leid(st)ers behandelen hetzelfde thema als in de volwassenen-viering. Kort na het begin van de viering gaan de kinderen naar een aparte ruimte. De leid(st)ers vertellen het evangelieverhaal in voor kinderen begrijpelijke taal. Kinderen hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen en raken actief betrokken en daarbij geeft de leid(st)er uitleg en informatie. De leiding maakt vaak gebruik van materialen van Stichting Samuel  www.samueladvies.nl , de site www.kinderwoorddienst.nl en/of van Kind op Zondag (www.kindopzondag.nl) voor bijpassende activiteiten.

(Vanaf het moment van de communieviering zijn de kinderen weer terug in de kerk. Soms mogen ze dan even vertellen wat ze hebben gedaan en geleerd. Kinderen die al hun Eerste H. Communie hebben gedaan gaan mee ter communie. Jongere kinderen krijgen een kruisje op hun voorhoofd. Van de ouders wordt verwacht dat zij een enkele keer meehelpen tijdens de KWD. Ook verwelkomen we heel graag nieuwe leid(st)ers. Laat ons weten als je interesse hebt in het voorbereiden en begeleiden van de KWD. Kinderen die al ouder zijn dan 12 jaar, zijn zelf heel welkom om mee te helpen bij de KWD-vieringen, o.a. als voorbereiding op een volgende stap op hun geloofsweg, het vormsel. Bij voldoende belangstelling wordt ook geprobeerd om vakantie activiteiten te organiseren voor de kinderen.) (onder voorbehoud, Corona maatregelen)

Gebruik het contactformulier op de website als u belangstelling hebt, of bel met het parochiecentrum 06 58785614. Wie zelf thuis met de kinderen aan de gang wil kan informatie vinden op: https://www.geloventhuis.nl/