Pastores

Pater James Arul SVD
Bereikbaar: 06 2216 5897 of ajamessvd@gmail.com
Sinds 1 december 2018 is pater James eerst-aanspreekbare pastor voor de parochie De Graankorrel. Pater James Arul komt uit India, uit de provincie Tamil Nadu in het zuiden van India. Zijn moedertaal is Tamil. Hij is lid van de congregatie SVD en in 2012 priester gewijd. Daarna is hij als missionaris naar Nederland gestuurd. Na een taalstudie heeft hij een pastorale inburgeringscursus gevolgd in de Sint Martinus parochie te Leidschendam-Voorburg, Hierna is hij benoemd voor de regioparochie Clara en Franciscus.

Pater Yan Asa SVD
Mail: yansen_2006@yahoo.com
Bereikbaar via de pastorie van Duivendrecht, 020 299 6392. Pater Yan Asa komt uit Indonesië, en maakt deel uit van de Missionaire Leefgroep SVD in Amsterdam Duivendrecht. Hij assisteert en vervangt als het nodig is, binnen onze parochie, pater James Arul, en is met name verantwoordelijk voor de oecumenische samenwerking binnen de regio.

Binnen de parochie De Graankorrel zijn wij bovendien gezegend met twee emeriti pastores.

Pater Frans Mulders SMA
Mail: f.mulders8@chello.nl
Pater Mulders is geboren in 1937 te Varik, een dorp aan de Waal in de Beneden Betuwe. Hij is in 1963 tot priester gewijd en in 1964 als missionaris naar Ghana uit gezonden. Daar heeft hij 40 jaar missionair en pastoraal werk mogen doen. Hij houdt van de Ghanese mensen, vooral van hun spontaneïteit en grote gastvrijheid, van hun geloof en hun levendige religieuze vieringen. Hij vond een nieuwe uitdaging in 2005, terug in Nederland, in de pastorale zorg voor de parochie De Graankorrel. Dat deed hij tot aan zijn emeritaat in 2013. Hij blijft nog graag voorgaan tijdens de zondagvieringen, wanneer er een beroep op hem wordt gedaan. Maar vooral blijft hij alert, ook als gepensioneerde, om een missionaire invulling te geven aan zijn leven. Dat doet hij in de vorm van vrijwilligerswerk o.a. als lid van de M.O.V. groep van onze parochie. Sinds 2016 bekleedt hij daarnaast de functie van vertegenwoordiger van de congregatie SMA in Ghana.

Pater Gerard Noom SMA
Mail: noomger@yahoo.co.uk
Pater Noom heeft evenals pater Mulders zijn priesterleven voor een groot deel doorgebracht in Ghana. Binnen onze parochie gaat hij nu nog regelmatig voor in zondagsvieringen. Ook gaat hij voor in de Seniorenhuizen.

Andere pastores binnen de Samenwerking Clara en Franciscus.

Diaken Han HartogDiaken Han Hartog MEd
Mail: diaken.hartog@gmail.com
Diaken Hartog is sinds 2004 werkzaam in het pastoraat. Sinds november 2010 is hij aangesteld in de regio Amsterdam-Oost en benoemd als eerst aanspreekbare voor parochie Sint Petrus’ Banden in Diemen.

Pater Marianus Jehandut SVD Marianus Jehandut
Missionaire Leefgroep SVD Amsterdam, Duivendrecht
Mail:  mjehandut1@yahoo.com
Pater Marianus komt uit Flores, Indonesië en is priester gewijd 1992 en naar Nederland gekomen in 1997. Op 1 juni 2012 is hij door de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Josef M. Punt benoemd tot priester assistent in de het parochieverband Clara-Franciscus in Amsterdam Oost. Binnen de regio werkt hij vooral in de Graankorrel en de H. Urbanus parochie.

Pastor Bert Wooning SVD
Mail: : b.wooning@svdnet.nl
Per 1 februari 2020 is hij door het Bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd als administrateur van de Samenwerking Clara & Franciscus, hij is de opvolger van pastor Nico van der Peet, die deze functie 2,5 jaar heeft uitgeoefend.
Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek.