Pastores

Pater Yan Asa SVD
Mail: yansen_2006@yahoo.com
Bereikbaar op telefoonnummer: 06 2216 5897. Pater Yan Asa komt uit Indonesië, en maakt deel uit van de Missionaire Leefgroep SVD in Amsterdam Duivendrecht. Hij is de aanspreekbare pastor voor onze parochie, is daarnaast werkzaam voor de parochie van de H. Urbanus en binnen het samenwerkingsverband Clara en Franciscus is hij verantwoordelijk voor de oecumenische samenwerking binnen de regio.

Marianus JehandutPater Marianus Jehandut SVD 
Missionaire Leefgroep SVD Amsterdam, Duivendrecht
Mail:  mjehandut1@yahoo.com

Sinds 1 juli 2021 is pater Marianus door het bisdom benoemd tot pastoor van de Samenwerkings-parochie Clara en Franciscus.

Binnen de parochie De Graankorrel zijn wij bovendien gezegend met twee emeriti pastores.

Pater Frans Mulders SMA
Mail: f.mulders8@chello.nl
Pater Mulders is geboren in 1937 te Varik, een dorp aan de Waal in de Beneden Betuwe. Hij is in 1963 tot priester gewijd en in 1964 als missionaris naar Ghana uit gezonden. Daar heeft hij 40 jaar missionair en pastoraal werk mogen doen. Hij houdt van de Ghanese mensen, vooral van hun spontaneïteit en grote gastvrijheid, van hun geloof en hun levendige religieuze vieringen. Hij vond een nieuwe uitdaging in 2005, terug in Nederland, in de pastorale zorg voor de parochie De Graankorrel. Dat deed hij tot aan zijn emeritaat in 2013. Hij blijft nog graag voorgaan tijdens de zondagvieringen, wanneer er een beroep op hem wordt gedaan. Maar vooral blijft hij alert, ook als gepensioneerde, om een missionaire invulling te geven aan zijn leven. Dat doet hij in de vorm van vrijwilligerswerk o.a. als lid van de M.O.V. groep van onze parochie. Sinds 2016 bekleedt hij daarnaast de functie van vertegenwoordiger van de congregatie SMA in Ghana.

Pater Gerard Noom SMA
Mail: gernoom@yahoo.com
Pater Noom heeft evenals pater Mulders zijn priesterleven voor een groot deel doorgebracht in Ghana. Binnen onze parochie gaat hij nu nog regelmatig voor in zondagsvieringen. Ook gaat hij voor in de Seniorenhuizen.