Samenwerkingen

Samenwerkingsverband Clara en Franciscus
Parochie De Graankorrel valt bestuurlijk gezien onder het Bisdom Haarlem – Amsterdam, waarvan Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks  de huidige bisschop is.
Het bisdom kent de volgende contactgegevens:
Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem, 023 – 511 26 00

info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, of de website
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Sinds april 2014 vormen vijf parochies in onze regio een personele unie, waarbinnen een steeds verder gaande samenwerking plaats vindt. De vijf parochies hebben samen 6 kerkgebouwen. Er zijn geleidelijk aan steeds minder parochianen, maar ook steeds minder pastorale krachten. Gezamenlijk wordt geprobeerd in ieder geval elke zondag in alle kerken een Rooms-Katholieke viering te houden. Het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus bestaat uit de volgende vijf parochies:

HH Anna, Bonifatius en Gerardus Majella ( Amsterdam Oost, Oosterparkbuurt en Indische Buurt, twee kerklocaties)
HH Martelaren van Gorcum (Amsterdam Oost, Watergraafsmeer)
Sint Petrus’ Banden (Diemen)
Sint Urbanus (Duivendrecht)
De Graankorrel  (Amsterdam Zuidoost )

Meerkerkenoverleg
Het gebouw De Drie Stromen is gezamenlijk eigendom van RK parochie De Graankorrel en de Protestantse Gemeente Zuidoost, waaronder PERKI. Het gebouw wordt bovendien gebruikt door veel andere kerkelijke groeperingen: de Zevende Dags Adventisten, Church of Pentecost, Ghanese Presbyterianen.