Samenwerkingen

Samenwerkingsverband Clara en Franciscus
Parochie De Graankorrel valt bestuurlijk gezien onder het Bisdom Haarlem – Amsterdam, waarvan monseigneur Dr. Jozef Marianus Punt de huidige bisschop is.
Het bisdom kent de volgende contactgegevens:
Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem, 023 – 511 26 00

info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, of de website
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Sinds april 2014 vormen vijf parochies in onze regio een personele unie, waarbinnen een steeds verder gaande samenwerking plaats vindt. De vijf parochies hebben samen 7 kerkgebouwen. Er zijn geleidelijk aan steeds minder parochianen, maar ook steeds minder pastorale krachten. Gezamenlijk wordt geprobeerd in ieder geval elke zondag in alle kerken een Rooms-Katholieke viering te houden. Het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus bestaat uit de volgende vijf parochies:

HH Anna, Bonifatius en Gerardus Majella ( Amsterdam Oost, Oosterparkbuurt en Indische Buurt, twee kerklocaties)
HH Martelaren van Gorcum (Amsterdam Oost, Watergraafsmeer)
Sint Petrus’ Banden (Diemen)
Sint Urbanus (Duivendrecht)
De Graankorrel  (Amsterdam Zuidoost, twee locaties)

Meerkerkenoverleg
Onze twee kerkgebouwen zijn gezamenlijk eigendom:
Het gebouw De Drie Stromen is van RK parochie De Graankorrel, samen met de PGZO waaronder PERKI.
Het gebouw De Nieuwe Stad is van RK parochie De Graankorrel, samen met PGZO waaronder PERKI, ELG, en CBC.
Bovendien worden onze gebouwen door veel andere kerkelijke groeperingen gebruikt:
Medegebruikers van gebouw De Drie Stromen zijn: Zevende Dags Adventisten, Church of Pentecost, Ghanese Presbyterianen, Jongeren gebedsgroep Sekinah, Pinkstergroep Gouden Sjofar.
Medegebruikers van gebouw De Nieuwe Stad zijn: Bon Notitsia – Antilliaanse 7e dagsadventisten, Thrue Faith Church – Afrikaanse 7e dagsadventisten, New Life Christian Center Maranatha, Reformed Presbyterian Church, Grace Fellowship International Ministries, Presbyterian Church of Ghana, Christ Church Amsterdam