Samenwerkingen

Samenwerkingsverband Clara en Franciscus
Parochie De Graankorrel valt bestuurlijk gezien onder het Bisdom Haarlem – Amsterdam, waarvan Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks  de huidige bisschop is.
Het bisdom kent de volgende contactgegevens:
Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem, 023 – 511 26 00

info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, of de website
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Sinds april 2014 vormen vijf parochies in onze regio een personele unie, waarbinnen een steeds verder gaande samenwerking plaats vindt. De vijf parochies hebben samen 6 kerkgebouwen. Er zijn geleidelijk aan steeds minder parochianen, maar ook steeds minder pastorale krachten. Gezamenlijk wordt geprobeerd in ieder geval elke zondag in alle kerken een Rooms-Katholieke viering te houden. Het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus bestaat uit de volgende vijf parochies:

HH Anna, Bonifatius en Gerardus Majella ( Amsterdam Oost, Oosterparkbuurt en Indische Buurt, twee kerklocaties)
HH Martelaren van Gorcum (Amsterdam Oost, Watergraafsmeer)
Sint Petrus’ Banden (Diemen)
Sint Urbanus (Duivendrecht)
De Graankorrel  (Amsterdam Zuidoost )

Meerkerkenoverleg
Het gebouw De Drie Stromen is gezamenlijk eigendom van RK parochie De Graankorrel en de Protestantse Gemeente Zuidoost, waaronder PERKI, alsmede per 1 januari 2023 Church of Pentecost. Het gebouw wordt bovendien gebruikt door de volgende kerkelijke groeperingen: de Zevende Dags Adventisten en Ghanese Presbyterianen.