Kerkbijdrage en Anbi

Onze parochie de Graankorrel moet in eigen financiën voorzien. Samen met andere kerken wordt elk jaar in januari de Actie Kerkbalans georganiseerd. Daarbij wordt van de parochianen gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage, en/of om een éénmalige bijdrage. Dit is niet vrijblijvend. Men kan geen deel uitmaken van een gemeenschap zonder daarvoor ook enige financiële verantwoordelijkheid te dragen. Velen hebben een automatische overschrijving vanaf hun bankrekening of gebruiken een incassomachtiging van de parochie. Anderen geven royaal in de collecteschaal of maken zelf op gezette tijden geld over. Dit zijn de inkomsten, ook het toedienen van Heilige Sacramenten en acties van parochianen leveren inkomsten op. Verder zorgt het verhuren van (kerk- of vergader)-ruimte voor inkomsten. De uitgaven van de parochie bestaan uit de salariskosten voor de pastores, de kosten van het gebouw, de liturgische kosten, kantoorkosten, en organisatiekosten, zoals afdracht aan het bisdom of het parochieblad Saamhorig.
* Bijdragen/giften graag naar Bankrekeningnummer NL88 INGB 000 493 2244 t.n.v. RK parochie De Graankorrel. Een periodieke overschrijving kunt u met uw bank regelen, of via internetbankieren zelf instellen. De afschrijvingen zijn een bewijs voor de belasting, giften zijn aftrekbaar bij meer dan 1% van uw verzamelinkomen op jaarbasis. Wij zijn een ANBI-instelling. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA599

Onder aan deze pagina ziet u de barometer standen van de Kerkbijdrage en  Collecte

Olimometer 2.52

Olimometer 2.52