Locatiebestuur

Onze parochie De Graankorrel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Het bestuur van Clara en Franciscus is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vijf samenwerkende parochies en wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de vijf locatiebesturen. Het locatiebestuur van De Graankorrel bestaat momenteel uit de volgende personen.

Vacature voorzitter

Secretaris : Chris Vonk
f2hcjvonk220@hetnet.nl

Vacature penningmeester