Locatiebestuur

Onze parochie De Graankorrel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Het bestuur van Clara en Franciscus is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vijf samenwerkende parochies en wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de vijf locatiebesturen. Het locatiebestuur van De Graankorrel wordt ondersteund door vertegenwoordigers uit verschillende geledingen binnen de parochie, zoals het liturgisch beraad en het secretariaat. Er wordt geprobeerd, vier keer per jaar een parochieberaad of parochievergadering te organiseren en een parochiedag, gelegenheden waar elke parochiaan welkom is en een inbreng kan hebben. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Parochieberaad 19 februari 2023
Parochiedag 27 augustus 2022
Parochie beraad 29 mei 2022
Parochievergadering 28 oktober 2021

Het Locatie Bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen

Pater Yan Asa – geestelijke leider/voorzitter
Marijke Karg – vicevoorzitter a.i. (DB)

Secretaris (DB)

Chris Vonk
f2hcjvonk220@hetnet.nl

Penningmeester/Budgethouder (DB)

Melindez Geurts-Maal
melmaal@hotmail.com

Marelva Agnes – lid
Wim Hilderink – lid
Ivette Morgenstond – lid
Ryan Ramdien – lid