Locatiebestuur

Onze parochie De Graankorrel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Het bestuur van Clara en Franciscus is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vijf samenwerkende parochies en wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de vijf locatiebesturen. Het locatiebestuur van De Graankorrel wordt ondersteund door vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen binnen de parochie: liturgisch beraad, catechese, koren, kosters en assistenten, secretariaat, pci-mov-groep. Bovendien wordt er twee keer per jaar een Parochievergadering georganiseerd, waar elke parochiaan welkom is. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Parochievergadering 28 oktober 2021

Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen

Voorzitter

Wim Hilderink
wilhelm2@xs4all.nl

Secretaris

Chris Vonk
f2hcjvonk220@hetnet.nl

Penningmeester

Melindez Geurts-Maal
melmaal@hotmail.com

Bestuurslid

Nanda Rietmeijer
w.j.mrietmeijer@planet.nl