Parochie

Hier vindt u de contactgegevens, informatie over pastores en bestuur, over de financiën, de samenwerkingen en de geschiedenis van onze parochie.

Ons locatiebestuur heeft, in overleg met de bestuur van de Samenwerking Clara en Franciscus, het moeilijke besluit moeten nemen, om per 1 januari 2020 het kerkgebouw De Nieuwe Stad te verlaten. U kunt hier de brief inzien, die naar aanleiding van dit besluit in onze beide kerken is uitgedeeld op 17 en 18 november 2018. [ lees meer…]