Parochie

Hier vindt u de contactgegevens, informatie over pastores en bestuur, over de financiën, de samenwerkingen en de geschiedenis van onze parochie.

Ons locatiebestuur heeft, in overleg met de bestuur van de Samenwerking Clara en Franciscus, het moeilijke besluit moeten nemen, om per 1 januari 2020 het kerkgebouw De Nieuwe Stad te verlaten. U kunt hier de brief inzien, die naar aanleiding van dit besluit in onze beide kerken is uitgedeeld op 17 en 18 november 2018. [ lees meer…]

Er bestaat in onze parochie zorg, schaamte en verdriet over alle berichten rond het seksueel misbruik dat binnen de RK kerk heeft plaatsgevonden of is toegedekt. We verwijzen u in dit verband graag naar een verklaring hierover op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mobiel/item.php?id=3443