Parochie

Hier vindt u de contactgegevens, informatie over pastores en bestuur, over de financiën, de samenwerkingen en de geschiedenis van onze parochie.

Onze parochie maakt, samen met andere kerkgenootschappen, gebruik van het kerkgebouw ‘De Drie Stromen’ aan de Renswoudestraat in Amsterdam Zuidoost.