” Op weg…. “

Afscheid van De Nieuwe Stad 29 december 2019

Groene Nieuwsbrief 5

Groene Nieuwsbrief 4

Groene Nieuwsbrief 3

Groene Nieuwsbrief 2

Groene Nieuwsbrief 1

Georganiseerd kerkvervoer Vanaf januari 2020 willen we kijken of we voor parochianen die (tijdelijk) niet zelfstandig naar de Drie Stromen kunnen komen, kerkvervoer kunnen regelen op de zondagmorgen. U wordt dan van huis opgehaald en na de viering weer thuis gebracht. U dient nog wel enigszins mobiel te zijn of met een rollator te kunnen lopen. Als u aan een rolstoel gebonden bent of aangewezen op een scootmobiel dan kunt u niet van deze dienst gebruik maken. Ook mensen die lid zijn van RMC of Transvision wordt gevraagd van die betreffende dienst gebruik te maken. De formuliertjes (zie hieronder) om u voor vervoer aan te melden bij de parochie liggen vanaf nu weer in de kerk.
1. Als u graag van deze kerkvervoersdienst gebruik wil gaan maken als passagier, kunt u zich vanaf nu opgeven bij het Parochiecentrum door te bellen of te mailen.
 2. Als u zich bij toerbeurt (ongeveer 1x per maand) beschikbaar wilt stellen om parochianen te halen en na de viering weer thuis te brengen kunt u dat ook melden.