Ontmoetingsviering in de Hofkerk

Ontmoetingsviering op zondag 11 november, om 10:30 uur. Er wordt één Clara & Franciscus-Eucharistieviering voor het hele samenwerkingsverband beoogd in de Hofkerk, de kerk van de HH Martelaren van Gorcum.

Afscheid Coen van Loon, welkom Marianus

Op zondag  11 november heeft de Martelarengemeenschap en het samenwerkingsverband Clara en Franciscus groots afscheid genomen van Coen van Loon, die ruim vier jaar in deze parochie eerst aanspreekbare voorganger is geweest, maar daarnaast ook veel werk verzet heeft voor het samenwerkingsverband. Tijdens de eucharistieviering, waarin onze administrator Nico van der Peet voorging en Coen zijn laatste preek hield, werd ook Coens opvolger, Pater Marianus Jehandut geïntroduceerd.

Na de viering was er een afscheidsfeestje in de koffiebeuk van de kerk, waar zo’n 250 parochianen en belangstellenden afscheid namen van Coen, en Marianus welkom heetten. Coen werd toegesproken door Ton Broerse, voorzitter van  het samenwerkingsverband, Frank de Haas, namens de pastoraatgroep en door Ari van Buuren. De kinderen van de kindernevendienst boden Coen een tijdens de viering gemaakt cadeautje aan en de kinderen van het Hof Kinderkoor zongen een paar liedjes. Ook de aanwezigen, zowel vanuit de Hofkerk als vanuit het samenwerkingsverband, zongen Coen toe. Hoogtepunt was een optreden van het daklozenkoor “de Straatklinkers”. Er was een goed verzorgd buffet en nadien dronken we gezellig met elkaar nog een glaasje.

De Hofkerk, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam. Vanuit Amsterdam zuidoost is het Linnaeushof bereikbaar met bus 41.