Verslag: Oecumenische Inspiratiedag 26 november 2016

Inspiratiedag 26 november 2016

Ds. Jan van der Meulen begon de inspiratiedag van de drie kerken al vroeg met dweilen in de hal van De Nieuwe Stad. Er was een vaas met bloemen omgevallen. Even later kwam Merea Koolstra glunderend de hal binnen met een mega rookworst voor de borrel. Ze had die gewonnen op de kunstmarkt in De Drie Stromen. Het was een inspirerende dag van praten, dansen, zingen, lezen, mediteren en dichten. ‘De vreugde voert ons naar dit huis,’ zongen we onder leiding van organist Simon Blijleven.

Chris ’t Mannetje was in de ochtend in Almelo al vroeg, om half zeven, opgestaan om ons in te wijden in een waarderende gemeenteopbouw  en bij een gezamenlijke zoektocht op zoek te gaan naar onschatbare waarden in onszelf door elkaar te verhalen van verborgen schatten.  Iedereen heeft bij zijn geboorte talenten mee gekregen, vertelde hij.

Na de inleiding ging de  gemeenschap geinspireerd in kleine groepjes uiteen om vanuit het hart op te schrijven wat hun bezielde om lid te zijn van een kerk. Na deze persoonlijke sessie kwam men terug met schatten aan verhalen. Zo werd verslag gedaan over een man die zeer gelovig was en in de modder zakte en vertrouwde dat God hem wel zal redden. Hij had de hulp van de brandweer die hem vroeg te redden niet nodig want God zal hem wel redden. De man zakte verder weg in de modder en tot drie keer kwam de brandweer, maar hij de sloeg de hulp van de hand en stierf. Bij Petrus aangekomen zei hij dat hij teleurgesteld was in God, maar Petrus antwoordde  dat God tot drie keer toe hulp had aangeboden, maar dat hij tot drie keer toe die hulp had geweigerd. Ergo.

De lunch van meegenomen broodjes begon met een opmerking van Sylvia van Rijn dat we van servetten moesten eten. Han Calis had echter zijn broodtrommeltje meegenomen die hij al vanaf 1949 in gebruik heeft.

Na de lunch kon men kiezen uit vijf workshops: dichten, bijbel lezen, zingen, meditatie en sacred dance. Ds. Lieske Keunings leidde haar workshop over bijbel lezen in met de woorden dat God niet naar boven kan kijken, want er is niets boven Hem. God kijkt ook niet naar links en naar rechts, want niemand is aan Hem gelijk. God kijkt alleen naar beneden. Nel Klaver vertelde over sacred dance. Sacred dance is een weg die je gaat, maar ook een vorm van bidden en uiten van gevoel. Ds. Jan vertelde over dichten en daarvoor gebruikte hij een viltstift, een liniaal en een verhaal over Mosul uit de Volkskrant. Sandra vertelde over zingen en noten lezen. In de workshop onder leiding van Han heeft een flinke groep op creatieve manier gemediteerd over enkele centrale thema’s in een mensenleven.

De middag eindigde met het lied ‘De vreugde voert ons naar huis’ en een borrel, kaas, worst van Merea en nootjes. Een inspirerende dag, dat zeker! En – zoals uit de evaluatie bleek – voor herhaling vatbaar! Misschien wel volgend jaar rond de verjaardag van het gebouw De Nieuwe Stad?!

Henk de Boer (PGZO)