Nieuwjaarstoespraak 2019

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019 is door de parochiesecretaris Chris Vonk de hiernavolgende toespraak gehouden. Het was een druk bezochte en gezellige bijeenkomst, die in een geanimeerde sfeer verliep met lekkere hapjes en drankjes. In de drukte van de bijeenkomst richtte Chris het woord tot de aanwezige parochianen, als volgt:

 

Beste parochianen

Ik wil even kort terugkijken naar 2018. In het afgelopen jaar heeft onze parochie te maken gehad met een beperkt aantal mensen dat het bestuur wilde vormen. Ingrid Wells heeft zich door familieomstandigheden terug moeten trekken uit het bestuur en ook onze penningmeester Anita had te weinig tijd om zich effectief te kunnen inzetten. Los daarvan zitten we als parochie financieel nog altijd in zwaar weer. Wel hebben we gelukkig veel vrijwilligers die in onze parochie een steentje bijdragen om een levende kerkgemeenschap te zijn. Het was voor ons dan ook zwaar om het besluit te moeten nemen om ons terug te trekken uit De Nieuwe Stad.

 

Juist de grote inzet van parochianen maakt het extra zwaar. Ik wil mijn dank uitspreken voor Züleika James die jarenlang de verkoop van eten heeft verzorgd in De Nieuwe Stad. Ook gaat onze dank uit naar Roel Schoonderbeek, onze vrijwilliger die zich inzet als administratiemedewerker in het parochiecentrum. Nog vermeld moet worden dat we op 1 december afscheid moesten nemen van pastor Han Hartog. Zijn taak werd overgenomen door pater James Arul.

 

Veel meer wil ik vooruitkijken. Wij staan aan de start van een druk jaar. In 2019 zullen we afscheid nemen van De Nieuwe Stad. Hiervoor komt komende week een groep mensen uit de werkgroepen bijeen om een start te maken met de overgang naar één plek waar wij vanaf 2020 zullen kerken. Om dit op een zorgvuldige wijze te laten verlopen hebben we een heel jaar uitgetrokken. Voor velen betekent het een complete omslag. Helaas laten de financiën niets anders toe. We zullen werkgroepen instellen die zich bezig gaan houden met de inzet van de koren, de kosters, de assistenten , een regeling voor het vervoer, de logistiek, enz. enz.

 

Het jaar 2019 betekent ook het vijftig jarig bestaan van De Graankorrel. We zullen dit in de loop van het jaar op diverse wijzen vieren met als afsluiting op 1 december een Eucharistieviering met de bisschop. 2019 wordt een bewogen jaar met veel activiteiten in onze parochie waarvoor veel gevraagd zal worden van u als vrijwilliger. Samen moeten we de schouders eronder zetten om onze actieve kerk ook levend te houden. In de regio staan wij bekend als een levendige geloofsgemeenschap. Laten we dit ook in 2019 waar maken.

 

Nog altijd zijn wij op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Ik hoop als secretaris in 2019 enkele andere bestuursleden aan mijn zijde te mogen krijgen. Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2019, een jaar waarin we als geloofsgemeenschap onze kracht kunnen laten blijken.

 

De Nieuwe Stad, 13 januari 2019

Chris Vonk, parochiesecretaris