Nieuwjaarsreceptie 2023

Tijdens een gezellige en goed bezochte bijeenkomst op zondag 8 januari hebben parochianen elkaar een goed nieuw jaar kunnen toewensen. In een toespraak memoreerde voorzitter Wim Hilderink de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, en de inzet daarbij van de vele vrijwilligers. Ook sprak hij zijn toekomstverwachtingen uit voor dit nieuwe jaar. Vervolgens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ere-Graankorrel uit te reiken aan Roel Schoonderbeek, voor zijn enthousiaste en niet aflatende inzet op het secretariaat en zijn initiatief om vóór elke viering de kerkgangers bij binnenkomst persoonlijk te begroeten.