Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie 2020
Met de Nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2020 is de rust in onze parochie weer enigszins terug gekeerd. We gaan ons richten op het samen opbouwen van onze geloofsgemeenschap, we zullen afscheid moeten nemen van sommige lang gegroeide gewoonten, en zeker de mensen uit De Nieuwe Stad zullen er aan moeten gaan wennen dat sommige dingen toch niet meer helemaal gaan zoals gebruikelijk was. Om op elkaar ingespeeld te raken zullen met name de kosters vaak in tweetallen gaan werken, één uit DNS en één uit DDS, de koren zullen moeten wennen aan een andere routine, en soms zal het nog even zoeken zijn naar de juiste vorm, de juiste plaats waar iets te vinden is, een andere gang van zaken in het algemeen. De gezellige en druk bezochte bijeenkomst op 12 januari begon ermee, dat onze bestuurssecretaris Chris Vonk door Antoinette van der Meer naar voren werd geroepen.
Als enig overgebleven bestuurslid was hij de man die de afgelopen jaren van tijd tot tijd de zilveren graankorrel heeft mogen uitreiken voor bijzondere verdiensten. Bij het nemen van beslissingen stond hij er vaak alleen voor. De werkgroep, die het afgelopen jaar om Chris heen heeft gestaan, meende dat Chris nu zelf wel eens aan de beurt mocht komen, en heeft geregeld dat de laatst overgebleven Graankorrel mooi werd opgepoetst, dat er een oorkonde bij werd gemaakt, bloemen gekocht, en last but not least, dat de familie van Chris werd uitgenodigd. En zo stond Chris nu zelf in het middelpunt van de belangstelling. Als u hier klikt kunt u de toespraak van Antoinette lezen.

Aansluitend heeft Chris zelf een toespraak gehouden voor de vele aanwezige parochianen, hij heeft het afgelopen jaar in de herinnering terug gehaald, en vooruit gekeken naar de toekomst. We hebben met elkaar het glas erop geheven, dat het een goede toekomst mag zijn. Als u hier klikt kunt u de toespraak van Chris lezen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met een toespraak van Vera Gomes. Zij heeft onze parochie mee opgebouwd vanaf het allereerste begin, ze heeft op alle kerklocaties mee gevierd en mee geholpen, ze heeft deel uitgemaakt van vrijwel alle werkgroepen, in het bestuur gezeten, en de beide kerken De Drie Stromen en De Nieuwe Stad helpen bouwen.
Ook Vera ontkomt er niet aan dat zij nu in een ander dan haar ‘eigen’ gebouw naar de kerk zal moeten gaan. Zij besloot haar toespraak met een mooi en toepasselijk gebed. Klik hier voor de toespraak.

Daarna kwamen de gesprekken pas goed op gang, het bleef nog tot 18:00 uur gezellig. Dank aan degenen die al ver voor 16:00 uur alles klaar hebben gezet, die de lekkere hapjes verzorgd hebben en de hele middag klaar stonden om drankjes in te schenken. En niet te vergeten: die na afloop alles weer opgeruimd hebben. Nogmaals dank aan allen, we kunnen vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan en wensen dan ook iedereen geluk en gezondheid toe, en een grote saamhorigheid.