Nieuwe Bisschop

Nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam Per 1 juni 2020, tweede Pinksterdag, heeft paus Franciscus ontslag verleend aan mgr. Jozef Punt, die bijna 22 jaar het bsdom Haarlem-Amsterdam heeft geleid. Op diezelfde datum is mgr. Johannes Hendriks officieel in dienst getreden als zijn opvolger. Al in december 2018 was hij benoemd tot coadjutor, hulpbisschop, in ons bisdom en heeft hij zich op zijn nieuwe verantwoordelijkheid kunnen voorbereiden. Mgr. Hendriks heeft in een brief zijn dank uitgesproken voor alles wat mgr. Punt tijdens zijn pontificaat voor het bisdom heeft betekend. Ook laat hij weten dat hij in de afgelopen jaren al velen in het bisdom heeft leren kennen en spreekt hij de hoop uit in betere tijden ook iedereen weer normaal te kunnen ontmoeten.