Nieuwe administrator

2½ jaar geleden benoemde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel inzet en betrokkenheid vervuld, waarvoor wij hem willen bedanken. Eind januari maakte Mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 01 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus. Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek. Wij wensen pater Wooning kracht en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak.
Welkom in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht!!
Namens het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus,
Paul Proost vice-voorzitter