MIVA COLLECTE 22 en 23 AUGUSTUS,

ZONDER VERVOER GEEN ZORG                               

Een van de belangrijkste opdrachten die Jezus ons heeft gegeven is om te groeien als gemeenschap en om er voor te zorgen dat alles wat scheiding brengt tussen mensen te vernietigen en dat we scheidingsmuren neer halen. Communicatie helpt ons bruggen te slaan en om, door gesprekken en debatten over het kwaad van, bij voorbeeld het racisme, te overwinnen.

Goede communicatie is erg belangrijk in onze samenleving omdat het ons dichter bij elkaar brengt en de gemeenschapsvorming bevordert. We leven in een tijd waarin steeds snellere en efficiëntere communicatiemiddelen ontwikkeld zijn en ook gebruikt worden. Maar, helaas, het is ook een tijd waarin het aantal medemensen die zich eenzaam voelen, schrikbarend groeit.

Midden in deze samenleving staat de Kerk als gemeenschap van de volgelingen van Jezus van Nazareth met als haar Missie de lange en soms moeilijke weg van verbroedering en ‘verzustering’ vol vertrouwen te gaan. Een Missie die vele missionarissen, religieuzen zowel als leken, fulltime of parttime , vorm hebben gegeven. Ze hebben dat gedaan in moeilijke omstandigheden vooral in de ontwikkeling zijnde landen van Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Zelf heb ik dat veertig jaren van mijn actieve leven mogen doen in West Afrika. Werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid door mensen samen te brengen in kleine christelijke gemeenschappen, die de Evangelische boodschap wisten te vertalen door hun leven tot een ‘leven-voor-anderen’ te maken.

Maar daar waren materiële middelen voor nodig. Vervoer over slechte wegen naar de 40 dorpen die samen de parochie (de Unie) vormden waar ik de pastoor van mocht zijn. Ik ben nog steeds dankbaar voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) die me regelmatig ondersteund heeft met de financiële middelen om een pick-up aan te schaffen, of een motor-bike en, toen de geldelijke middelen wat minder werden, een fiets. Het waren de noodzakelijke vervoers/communicatie middelen om dichter bij mensen ,die in nood verkeerden, te komen. Het was een eenvoudige Volkswagen Kever die nog al eens gebruikt werd, naast het vervullen van de dagelijkse pastorale taken, om zeer zieke mensen of zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te vervoeren. Een Toyota pick-up om de doden naar de laatste rustplaats te brengen, of om cement en water te lossen bij de plaats waar we een kerkje, school of kliniek bouwden.

Ik ben de MIVA daarom zeer dankbaar en wil via dit bericht haar jaarlijkse collecte en actie in de maand augustus zeer sterk bij u aanbevelen.

Meer informatie over de MIVA op de website www.miva.nl en voor uw giften: NL42 INGB 0000 0029 50

Pater Frans Mulders SMA