Assistent in de Liturgie

Melindez Maal sluit cursus ‘assistent in de liturgie’ af.
Tijdens de vie­ring van de Eucha­ris­tie op de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd (1 maart 2020) wer­den in de Sint Bavoka­the­draal in Haarlem bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie aan­ge­steld. Zij komen uit ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom en hebben de cursus liturgie voor bui­ten­ge­wone be­die­naren (assis­tent in de liturgie) met succes af­ge­slo­ten. Na de homilie vond de aan­stel­ling en zen­ding plaats. Pater Eko Manek svd van Hoofd­dorp en cate­chiste van onze parochie De Graankorrel waren ook aanwezig, uit o.a. deze twee parochies zijn de cursisten afkomstig. Hun aan­stel­ling is terug te zien in de uitzen­ding van de TV Mis. Zie uitzending gemist. Voor het hele bericht en foto’s: Klik hier..]
Wij feliciteren Melindez van harte met haar aanstelling.