Meedenkers gezocht

Op zondag 29 december zal de laatste Rooms-katholieke viering in De Nieuwe Stad zijn. Dat lijkt nog ver weg. Er is die dag geen RK viering in De Drie Stromen, alleen in De Nieuwe Stad. Na deze viering zouden we in een soort processie, of optocht, van het ene gebouw naar het andere willen gaan. Hoe moet je dat organiseren? Er moeten belangrijke dingen mee: zoals het Evangelieboek, de Kelk, het Licht van de Heer, ook daarover moet worden nagedacht. En daarom zijn we ook op zoek naar mensen die mee willen denken over 29 december, en hoe we na die laatste viering met elkaar naar De Drie Stromen kunnen gaan. En ook: hoe zullen we daar iedereen ontvangen? Wie mee wil denken: graag aanmelden op het parochiecentrum 06 5878 5614, of pardegraankorrel@hetnet.nl