Lieve parochianen

Op zaterdag 17 en zondag 18 november heeft de leiding van onze parochie u allen geïnformeerd over de verregaande consequenties van de moeilijkheden waarin onze parochie terecht gekomen is. Namelijk over het besluit dat nu genomen is, om per 1 januari 2020 afscheid te nemen van De Nieuwe Stad. In allebei onze kerkgebouwen was de viering dit weekend aangepast aan deze boodschap. In De Drie Stromen legde pater Marianus in zijn preek de nadruk op de noodzaak van veranderingen, en hoe moeilijk het vaak is om ergens afscheid van te nemen. Er werd aandachtig geluisterd en na de kerkdienst gingen veel mensen mee naar de Geinzaal om na te praten en vragen te stellen aan Chris Vonk, die namens het bestuur zoveel mogelijk antwoorden heeft gegeven. In De Nieuwe Stad waren er deze 18e november verschillende mensen vanuit het bestuur van de Samenwerking Clara en Franciscus aanwezig. Er werd een zogenaamde Stille Mis gehouden, zonder gezangen of preek, zodat er na de viering tijd over was om over alles na te praten.

Han Hartog begon daar met het personele deel. Coen gaat met pensioen en wordt niet vervangen. Han neemt de halve taak van Coen ten aanzien van de diaconie over en is daardoor niet meer beschikbaar voor het parochiewerk van De Graankorrel. Daarna heeft Jason Watin de rest van het verhaal voorgelezen en is in heldere taal ingegaan op alle vragen. In De Drie Stromen heeft Berry Berkelmans aan het eind van de viering de gehele brief in één keer voorgelezen. Zowel in De Drie Stromen als vooral in De Nieuwe Stad is natuurlijk met verslagenheid gereageerd, er waren emoties en vooral ook heel veel vragen en suggesties. Over allerlei zaken zal het komende jaar nog moeten worden nagedacht. Hoe gaat het met de koren? Is er nog wel een taak (zeker wel!) voor kosters, assistenten, die opeens overbodig lijken te gaan worden? En: ik wil ook in DDS wel assistent blijven, maar ik ken daar helemaal de gang van zaken niet! Of: kan mijn automatische incasso wel door blijven lopen? Willen mensen wel naar de andere kant van het stadsdeel om naar de kerk te gaan? Hoe zou dat georganiseerd kunnen worden? Past iedereen wel in die éne (kleinere) Drie Stromenkerk? Vragen, vragen, vragen, en veel antwoorden moeten komen uit overleggroepen binnen de verschillende geledingen. Het Koren-overleg bestaat al, net als het Liturgisch Beraad, en zo zal er ook een Assistenten-overleg gaan komen misschien, of een Kosters-overleg. Het is opvallend hoe constructief veel parochianen zich hebben opgesteld, hoe bereid zij zijn om er met elkaar goed uit te komen. In De Nieuwe Stad bedankte Henna Bijnaar aan het eind van de bijeenkomst het bestuur voor de gekozen aanpak en vroeg iedereen elkaar vast te houden en met elkaar  in De Drie Stromen samen verder te gaan. Dit werd met een flink applaus beantwoord en vormde een positieve afsluiting van deze aankondiging van veranderingen.

De parochie gaat een zwaar jaar tegemoet, maar de kans is levensgroot aanwezig, dat we er sterk en als een parochiële eenheid uit zullen komen. We hebben elkaar nodig. En gelukkig, het is niet allemaal kommer en kwel. We kunnen ook feestelijke gebeurtenissen tegemoet zien. De eerste december bestaat onze parochie 50 jaar, en in de loop van het komende jaar zullen we daar allemaal wel iets van meekrijgen. Dit ‘feestjaar’ wordt december 2019 plechtig afgesloten. Ook daarover gaan we nog het nodige horen.

Tenslotte willen we u niet de brief onthouden, die Vera Gomes de volgende dag aan de parochie heeft gestuurd:

Samen Kerk.

Op 18 november 2018 werd ons na de viering medegedeeld dat per 1 januari 2020 wij van de R.K. Parochie De Graankorrel in De Nieuwe Stad, ons moeten terugtrekken uit het kerkgebouw de Nieuwe Stad van de R.K. Parochie. Eindelijk is de kogel door de Kerk.
Desondanks kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel. Verbazing en schrik all over de place. Maar wonder boven wonder staat de kerk nog als een huis en de R.K. parochianen ook. Gelukkig, want ons geloof dat ons zeer, zeer heilig is zit ‘m niet in dat stenen gebouw. Nee, het zit ‘m binnenin , heel diep en rotsvast. Heeft Jezus niet tegen zijn apostelen gezegd : ‘Ga en leer de mensen wat ‘t voornaamste gebod is. Namelijk. HEB ELKANDER LIEF. En dat zullen we in 2019 laten zien door SAMEN met de mensen van de De Drie Stromen onze schouders er onder te zetten. En dan maakt het niet uit waar het gebouw staat, het gaat tenslotte om ons geloof

In 1968 hebben wij bij de start van de Bijlmermeer in huiskamers, in scholen ,in gemeenschappelijke ruimtes , garage Ganzenhoef de vieringen gehouden. En we waren enthousiast en solidair om te gaan voor een eigen kerkgebouw. En die kwam er.
Nu na 25 jaar (DNS) zullen wij weer onze schouders ( versleten) er onder moeten zetten en weer onderweg gaan met het vooruitzicht dat de De Drie Stromen van haar kant zal laten zien dat wij broeders en zusters zijn van één VADER, (één GELOOF).

Met opgeheven hoofden, open vizieren en met wederzijds vertrouwen zullen wij vertrekken van De Nieuwe Stad naar de plek waar onze medeparochianen op ons wachten om voortaan samen het brood  te breken en de wijn te drinken en God te danken voor zijn onvoorwaardelijke LIEFDE .

Vera Gomes.