Rouw- en trouwkoor

In oktober 1984 is de toenmalige dirigent Michel Mudde, van het koor voor volkstaalliturgie uit de Nieuwe Stad, met verschillende leden van de dit koor en leden uit het gemengd koor van de Drie Stromen begonnen met een koor dat de diensten bij begrafenissen en trouwerijen kon opluisteren. De repetities waren altijd op dinsdagmiddag in De Drie Stromen. Na wisseling van dirigent in 1988 zijn de repetities verschoven naar de maandag morgen van 10:00 tot 12:00 uur dat tot op heden nog steeds het geval is. In 1995 heeft dirigent Lodewijk de Weerd het dirigeerstokje overgenomen maar helaas moest hij voor de zomer van 2014 mededelen dat het voor hem niet meer mogelijk was het koor nog verder te leiden. Het koor is blij dat de dirigent van het Gemengd koor, Jacques van de Meer, momenteel wil dirigeren.

Het repertoire van het koor bestaat uit Latijnse, Nederlandse, Surinaamse, Antilliaanse en Engelse liederen. De dienstdoende pastores beschikken over een map met de beschikbare uitvoeringen en de kosten die aan het zingen verbonden zijn. Het koor zingt zowel in het kerkcentrum De Nieuwe Stad als de Drie Stromen. Tevens bestaat de mogelijkheid om elders te zingen. Het koor verzorgt ook al jaren de dienst tijdens de jaarlijkse ziekendag. Contactpersonen: Anneke Verweij  of Hennie Egger 0622633855.