Gemengdkoor

Ontstaansgeschiedenis:

Vanaf november 1976 wordt er “gekerkt” in Gaasperdam, eerst in een schoolgebouw en vanaf augustus 1983 in het Kerkcentrum De Drie Stromen. Ons koor zong voor het eerst op Kerstmis 1978 onder leiding van de heer Cor Boer, later opgevolgd door de heer Schelling. Onze huidige dirigent, Felix Hirn, heeft op 1 september 2023 het stokje overgenomen van Jacques van der Meer. Wij worden al jaren op het orgel begeleid door Simon Blijleven. We zijn een gemengd koor, dat wil zeggen dat het koor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen. Hierdoor kunnen wij regelmatig vierstemmig zingen. Ons repertoire is hoofdzakelijk Nederlands met enkele Latijnse meerstemmige liederen. Zingen is ontspanning door inspanning en inspanning voor ontspanning ! Een heerlijke vorm van vrijetijdsbesteding.

Onze doelstellingen:

  • het voorgaan in de zang tijdens vieringen;
  • te zingen ten dienste van de liturgie;
  • de viering feestelijker op te luisteren door meerstemmig te zingen;
  • het sociale karakter van het samen zingen.

Wij onderhouden ook goede contacten met de Cantorij van de PKN-gemeente van Zuidoost, de PGZO. Als koren verzorgen wij jaarlijks de Kerstsamenzang en zingen soms samen tijdens Oecumenische diensten. We proberen per jaar ook wel eens in andere RK-kerken te zingen, zowel binnen als buiten onze regio. Ieder jaar gaan we ook een dagje uit. We zingen dan eerst ergens in het land, daarna een activiteit en afsluitend een etentje. Wij heffen daarvoor een maandelijkse contributie

Heeft u belangstelling voor ons koor gekregen ?

Komt u dan eens, geheel vrijblijvend, een aantal keer een repetitie meemaken, want pas daarna besluit u of u lid wil worden. Alle vrouwen en mannenstemmen zijn altijd van harte welkom. U hoeft beslist geen noten te kunnen lezen. Plezier in zingen is het belangrijkste! U bent van harte welkom ! We repeteren altijd op de woensdagavond, van 20:00-22:00 uur in de Drie Stromenkerk. Als u ons wilt steunen of u wilt onze inzet waarderen, dan is uw geldelijke bijdrage van harte welkom via onze Penningmeester mevr. Alicia Malkiewicz
op: NL82 INGB 0750 7782 53 tnv: A. Malkiewicz inzake koor Gaasperdam.
Alvast onze hartelijke dank daarvoor!