Koor Stanvaste

Het zangkoor Stanvaste is opgericht in 2002 in Gaasperdam. Pater Arie Braak had een Manspasie-dienst voorbereid en had een groep gelovigen van Surinaamse afkomst om medewerking gevraagd, hetgeen ook bestond uit het zingen van Surinaamse liederen. Een groep Nederlandse vrouwen van Surinaamse afkomst onder leiding van Mevrouw Norine van Ommeren vormde een gelegenheidskoor. Het beviel zo goed dat de pater hen stimuleerde er een echt koor van te maken, omdat de behoefte aan een koor met een Surinaamse identiteit ook in De Drie Stromen al langere tijd bestond. Het koor bestaat nu dus al zo’n 20 jaar. Een vast lid van deze kern was de heer Emanuelson, die voor zowel de muzikale begeleiding en het instuderen van de liedjes zorg droeg. Regelmatig schreef of componeerde hij ook liederen voor het koor. In 2016 is hij jammer genoeg overleden. Momenteel is Toni Termeulen onze dirigent en organiste. Vanaf 2013 is de algemene leiding overgegaan op de dames Lilien van der List en Trees Samuel. Ons repertoire bestaat voor een groot deel uit Nederlandse, Surinaamse en Engelse liedjes met vrolijke noot. Het doel van het koor is een bijdrage te leveren aan de liturgie en daardoor gelovigen te steunen in hun geloof. Momenteel is ons koor erg klein, en daarom zullen we het heel fijn vinden als er meer leden bijkomen. Een ieder die het leuk vindt om te zingen, is welkom. Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond 20.00 uur in De Drie Stromen.