Koor Stanvaste

Mededeling 20 november 2021
Hierbij delen de leden van het zangkoor Stanvaste, met pijn in ons hart, U mede dat vanaf heden het koor officieel  wordt opgeheven. De reden is dat het ledenaantal sterk is teruggelopen, vanwege vergrijzig, verhuizingen, overledenen en dat zich ondanks onze inspanningen geen nieuwe leden hebben aangemeld. Het is jammer, maar is helaas de realiteit. Het koor heeft langer dan 15 jaar trouw de kerkdiensten met een Surinaams tintje opgeluisterd en zou daar graag mee door willen gaan, maar zonder leden lukt dat niet. We bedanken het bestuur en alle parochianen, voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren en natuurlijk bezoeken de, als individuele overgebleven , leden nog regelmatig de kerkdiensten.

_______________________________________________________________________________________

Het zangkoor Stanvaste is opgericht in 2002 in Gaasperdam. Pater Arie Braak had een Manspasie-dienst voorbereid en had een groep gelovigen van Surinaamse afkomst om medewerking gevraagd, hetgeen ook bestond uit het zingen van Surinaamse liederen. Een groep Nederlandse vrouwen van Surinaamse afkomst onder leiding van Mevrouw Norine van Ommeren vormde een gelegenheidskoor. Het beviel zo goed dat de pater hen stimuleerde er een echt koor van te maken, omdat de behoefte aan een koor met een Surinaamse identiteit ook in De Drie Stromen al langere tijd bestond. Het koor bestaat nu dus al zo’n 18 jaar. Een vast lid van deze kern was de heer Emanuelson, die voor zowel de muzikale begeleiding en het instuderen van de liedjes zorg droeg. Regelmatig schreef of componeerde hij ook liederen voor het koor. In 2016 is hij jammer genoeg overleden. Momenteel is Toni Termeulen onze dirigent en organiste. Vanaf 2013 is de algemene leiding overgegaan op de dames Lilien van der List en Trees Samuel. Ons repertoire bestaat voor een groot deel uit Nederlandse, Surinaamse en Engelse liedjes met vrolijke noot. Het doel van het koor is een bijdrage te leveren aan de liturgie en daardoor gelovigen te steunen in hun geloof. Momenteel is ons koor erg klein, en daarom zullen we het heel fijn vinden als er meer leden bijkomen. Een ieder die het leuk vindt om te zingen, is welkom. Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond 20.00 uur in De Drie Stromen.