Bijlmerkoor

In de begintijd van onze parochie “de Graankorrel” waren er gelegenheidskoortjes. Pas vanaf 1977 is er het “Bijlmerkoor” met sinds die tijd al organist Jan van de Brink. Wel zijn er tot 1992 vijf verschillende dirigenten geweest en vanaf die tijd is Bernard Geijsel onze dirigent. Onze naam is officieel: ”Koor voor volkstaalliturgie Bijlmermeer”. We zingen in het Nederlands maar daarnaast ook in Sranan tongo en het Papiaments soms Russisch, Italiaans of Frans. De dirigent zoekt samen met de twee koorcommissieleden het programma uit en legt dit aan de voorganger voor. We zingen liederen die we kennen en studeren ook wel nieuwe in. We ondersteunen de viering met gezang en tijdens een collecte of na de communie brengt het koor wel eens een lied ten gehore dat de kerk niet kan meezingen. We oefenen op dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 uur in kerkcentrum de Nieuwe Stad, dit is ook het kerkgebouw waar we normaal tijdens een viering zingen.

Heb je zin om te zingen, kom dan luisteren en meezingen. Na enkele keren kun je dan beslissen of je de gezelligheid van het koor, het repertoire en de oefendag en tijdstip je passen.