Bijlmerkoor

In de begintijd van onze parochie de Graankorrel in de Bijlmermeer waren er gelegenheidskoortjes. Pas vanaf 1977 is er het Bijlmerkoor, met sinds die tijd al organist Jan van de Brink. Wel zijn er tot 1992 vijf verschillende dirigenten geweest en vanaf die tijd is Bernard Geijsel onze dirigent. Onze naam is officieel: ”Koor voor volkstaalliturgie Bijlmermeer”. We zingen in het Nederlands, maar daarnaast ook in Sranan tongo en Papiaments, soms Russisch, Italiaans of Frans. De dirigent zoekt samen met de twee koorcommissieleden het programma uit en legt dit aan de voorganger voor. We zingen liederen die we kennen en studeren ook nieuwe in. We ondersteunen de viering met gezang en tijdens een collecte of na de communie brengt het koor wel eens een lied ten gehore dat de kerk niet kan meezingen. We oefenen op dinsdagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur in De Drie Stromen, waar we ook de vieringen opluisteren.
Houd je van zingen, kom dan eens luisteren en meezingen. Na enkele keren kun je dan beslissen of de gezelligheid van het koor, het repertoire en de oefendag en tijdstip je passen.