Koffieschenkers

We zoeken mensen Mensen die na de zondagsviering in De Drie Stromen af en toe willen helpen met het schenken van thee en koffie. Het is dankbaar en gezellig om te doen, en vele handen maken licht werk. Je wordt ingeroosterd in overleg. Met voldoende mensen hoef je maar een of twee keer in de maand te helpen, en je kunt gemakkelijker met iemand ruilen als het eens niet uitkomt. Voel je hier iets voor, of wil je het eens proberen? Neem svp contact op met Elfriede van Engel. Dat kan na de viering bij de koffiebalie, of via de e-mail evanengel@hotmail.com of telefonisch 06-2386 6938