Beheerscommissies

De Drie Stromen

De Drie StromenDe beheerscommissie van de Drie Stromen, die is opgericht namens de eigenaar-kerken (RK en PGZO), bestaat uit vrijwilligers die ten doel hebben om het gebouw in goede staat te houden en het juiste gebruik van het kerkcentrum te verzorgen. De beheerscommissie zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Het betreft het groot onderhoud om de technische staat op orde te houden en het dagelijks onderhoud zodat de gebruikers het kerkcentrum goed kunnen benutten.

Om het gebouw te onderhouden is veel geld nodig. Doordat het kerkcentrum met de bijbehorende zalen naast de beide eigenaar-kerken ook wordt gebruikt door andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties (gemeente, stadsdeel, winkeliersvereniging en VvE’s zijn er voldoende inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen. Voor het dagelijks onderhoud is er een groep vrijwilligers die elke maandagochtend bij elkaar komt om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Ook zorgen de vrijwilligers voor het bijhouden van de voorraden benodigd voor de exploitatie (van toiletrollen tot koffie) en bij vergaderingen wordt gezorgd voor de koffie en thee voor de bezoekende groep. De commissie vergadert éénmaal per maand en bestaat momenteel uit:

Thea Blijleven – van Leeuwen, PGZO (voorzitter), Pieter Glaser, PGZO (penningmeester), Simon Blijleven, PGZO (secretaris), Wil Kenter, RK (huishouding), Joop Teunissen, RK (techniek), Henk de Boer, PGZO (techniek), Chris Vonk, RK (zaalverhuur).

 

De Nieuwe StadDe Nieuwe Stad

Centrale hal DNSHet gebouw is in 1993 geopend en is eigendom van de PGZO (protestanten), CBC (baptisten sinds 2013 deels eigenaar), ELG vierplek zuidoost (lutheranen) en als laatste een deel eigendom van de RK (de katholieken). De beheerscomissie wordt gevormd door: Wim Hilderink, RK, (voorzitter), Tineke Bruggers, PGZO, (secretaris), Sjouke vd Rij, PGZO, (penningmeester), John Amofa, CBC, (lid DB), Greta Cualman, ELG, (lid DB), Henk Kroese, PGZO, Hans van Riet, PGZO, Edith Marfo, CBC, Jennifer Reid, ELG.

Vergaderruimte DNSMinstens zes maal per jaar is er een algemene vergadering en daarnaast nog ongeveer 15 andere vergaderingen van het dagelijks bestuur met een afvaardiging van een kerk. Ons doel is om het gebouw in goede staat te onderhouden zodat de kerken er hun diensten en vergaderingen kunnen houden. De beheerscommissie overlegt met de eigenaarkerken alsook met de vaste huurderkerken over het wel en wee. Geluidsoverlast, gebruik van de spullen, toezicht op kinderen en andere regels alsook wat hun wensen zijn. Voorts stuurt de beheerscommissie de drie mensen aan die in loondienst zijn. Dat zijn Sven, Heero en Ruud. Daarnaast hebben we nog onze klusjesman Frank die slimme oplossingen bedenkt en kunnen we Henk Spruit vragen over zaken als geluid, microfoons en kerktv. Spannend op dit moment is de betaalbaarheid van alles. Hoeveel willen we verhuren en wat kan wel en wat kan niet. Wanneer moet er dan schoongemaakt worden en is dat voldoende? Wat mag er volgens de vergunning en hoe zit het met de brandveiligheid, EHBO en BHV? Tegenwoordig kun je informatie vinden en zaalreservering alleen via dnsbeheer@gmail.com. Genoeg te doen, we zijn altijd op zoek naar mensen die verder kijken dan hun eigen kerk en willen opkomen voor het gezamenlijke belang want geen enkele kerk kan alleen een gebouw onderhouden dus we moeten samen werken.