Beheerscommissie

De Drie Stromen

De Drie Stromen

De beheerscommissie van de Drie Stromen is opgericht namens de eigenaar-kerken (RK en PGZO) en bestaat uit vrijwilligers. De beheerscommissie is een zelfstandig orgaan met eigen verantwoordelijkheden. Het doel is een doelmatig en kosten-efficiënt beheer van het gebouw. Het betreft dan zowel het groot onderhoud om de technische staat op orde te houden als het dagelijks onderhoud, waardoor de gebruikers het kerkcentrum goed kunnen benutten. De beheerscommissie slaagt er al jaren in om het gebouw te onderhouden via inkomsten uit de verhuur van de ruimte. Naast de beide eigenaar-kerken gebruiken verschillende andere kerkgenootschappen De Drie Stromen voor hun kerkdiensten, en worden zalen regelmatig verhuurd aan maatschappelijke organisaties als gemeente, stadsdeel, winkeliersvereniging en VvE’s.
Zo zijn er voldoende inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen. Voor het dagelijks onderhoud is er een groep vrijwilligers, die elke maandagochtend bij elkaar komt om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Ook zorgen de vrijwilligers voor het bijhouden van de voorraden (van toiletrollen tot koffie) en bij vergaderingen zorgen zij voor koffie en thee voor de bezoekende groep. De commissie vergadert éénmaal per maand en bestaat momenteel uit:

Thea Blijleven – van Leeuwen, PGZO (voorzitter), Pieter Glaser, PGZO (penningmeester), Simon Blijleven, PGZO (secretaris), Joop Teunissen, RK (techniek), Henk de Boer, PGZO (techniek), Chris Vonk, en Ivette Wong – Morgenstond RK (Zaalverhuur).
Nanda Rietmeijer, Jenney Tokarso, Sam Sheta .