Koffiegroep

De keukenploeg
Elke zondag na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken, na te praten over de lezingen en de preek, mensen te spreken die je niet elke dag tegen komt. Zowel in De Nieuwe Stad als in De Drie Stromen zijn veel mensen die van deze mogelijkheid gebruik maken.
Op zondag worden tijdens de viering koffie en thee gezet, na de viering is de bar bemand om thee en koffie, soms limonade uit te delen, en tenslotte wordt alles weer opgeruimd en schoon achtergelaten. Er wordt bij toerbeurt gewerkt (als er tenminste voldoende mensen zijn om elkaar af te wisselen), zodat men niet elke week aan de beurt is. De koffieploeg wordt ook ingezet, wanneer er zalen verhuurd worden aan buitenstaanders.
In De Nieuwe Stad wordt dit werk geregeld door de Beheerscommissie van de verschillende kerkgenootschappen gezamenlijk, in De Drie Stromen is Elfriede van Engel verantwoordelijk voor het aansturen en inroosteren van de mensen van de koffieploeg tijdens Rooms-katholieke activiteiten.