Koffie- en bloemengroep

De keukenploeg
Elke zondag na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken, na te praten over de lezingen en de preek, mensen te spreken die je niet elke dag tegen komt. Er zijn veel mensen die van deze mogelijkheid gebruik maken. Op zondag worden tijdens de viering koffie en thee gezet, na de viering is de bar bemand om thee en koffie, soms limonade uit te delen, en tenslotte wordt alles weer opgeruimd en schoon achtergelaten. Er wordt bij toerbeurt gewerkt (als er tenminste voldoende mensen zijn om elkaar af te wisselen), zodat men niet elke week aan de beurt is. De koffieploeg wordt soms ook ingezet, wanneer er zalen verhuurd worden aan buitenstaanders. Verantwoordelijk voor het aansturen en inroosteren van de mensen van de koffieploeg tijdens Rooms-katholieke activiteiten is Elfriede van Engel.

Het versieren van de kerk
Er staan elke week, behalve in de Vastentijd, mooie bloemen op het altaar. Deze bloemen worden verzorgd door enkele parochianen, die op vrijdag of zaterdag zorgen dat er verse bloemen worden geschikt en geplaatst. Er wordt, in overleg met de Bezoekersgroep, nagedacht over een goede wekelijkse bestemming voor deze bloemen.