Intenties

Wij kennen een mooie traditie: jarenlang kon vóór elke viering iedereen in het intentieboek zijn of haar intenties opschrijven, die vervolgens werden voorgelezen tijdens de voorbeden. Dat is sinds 1 januari 2020 veranderd. U heeft dit al kunnen lezen in de Groene Nieuwsbrief nummer 5, de Tussentijds van december en die van januari. Het intentieboek blijft wel gewoon bestaan. Het zal vanaf januari aan het begin van de viering naar het altaar worden gedragen en op een standaard neergezet. Bij de voorbeden krijgt het boek extra aandacht, en er zal worden gebeden “voor alle intenties die door de parochianen zijn opgeschreven”.
Als u toch een speciale intentie wilt laten voorlezen, dan wordt daar in het vervolg een vergoeding voor gevraagd van € 10,- . Deze speciale intenties moeten van te voren aangevraagd worden, en dat kan op verschillende manieren, altijd via het parochiecentrum. U kunt langskomen op de openingstijden en daar uw intentie bespreken, de € 10,- betalen en de gewenste datum (zaterdag of zondag) bespreken. Of u kunt een enveloppe met daarin een briefje met de intentie, uw naam en telefoonnummer en het geld in de brievenbus van het gebouw doen; gebeurt dit vóór vrijdagmorgen, dan wordt de intentie in het weekend voorgelezen. Telefonisch of per mail kan ook, dan graag ruim voor de gewenste datum, zodat er tijd is om te overleggen over de beste tekst en de manier van betalen. Alle intenties die vóór vrijdagmorgen bekend zijn en ook betaald, die zullen op de daaropvolgende zaterdag of zondag worden voorgelezen.