Inspiratiedag Laudato Si

Aankondiging: Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’

 

Aanleiding Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?

Inhoud

De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Programma

10.00 u. :            Kerk open. Koffie en thee staan klaar

10.30 u. :            Welkom door mgr. Gerard de Korte; toelichting programma door moderator Martine Vonk

10.40 u. :            Openingsviering, m.m.v. mgr. G. de Korte en Ds. Anne Verbaan

11.10 u. :            Toespraak

11.30 u. :            Presentatie van activiteiten in den lande rond Laudato Si’ (‘zeepkistpitches’)

12.00 u. :            Luchtig intermezzo

12.15 u. :            Ideeënmarkt

12.30 u. :            Middagpauze, biologische catering

13.30 u. :            Eerste ronde workshops

14.30 u. :            Pauze

14.45 u. :            Tweede ronde workshops

15.45 u. :            Ideeën en conclusies worden opgehangen in een ‘Boom voor de Aarde’

16.00 u. :            Afsluitend gebed

16.15 u. :            Mogelijkheid om nog wat te blijven drinken

 

Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie

 

Datum en plaats: 23 april 2016, Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41 te Bennekom

 

Aanmelding: vóór 16 april 2016 via e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321

 

Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch

 

Meer informatie: KNR (Gerard Moorman), tel. 073-6921301 of e-mail: LS@knr.nl Zie ook: www.laudato-si.nl

 

poster inspiratiedag laudato si def