Inspiratiedag 2015

Verslag van de Inspiratiedag van zaterdag 19 september 2015 in De Nieuwe Stad

Te midden van de zaterdagse drukte in de centrale hal van De Nieuwe Stad druppelden de deelnemers aan de inspiratiedag binnen tussen 12 en 13 uur. Eerst even een kopje koffie of thee, praatje hier en daar, en rond 13.00 uur gingen we naar de kerkzaal. Er waren 30 à 35 deelnemers, aanmerkelijk minder dan in februari. Er werd begonnen met samenzang, het openingslied ‘Dit huis vol mensen’. Daarna heette parochievoorzitter Jaap Ruijgers iedereen welkom en gaf hij een samenvatting van wat er in februari uit de eerste inspiratiedag zoal was voortgekomen en wat er allemaal nog te doen staat. Diaken Han Hartog nam het stokje over en gaf een overzicht van de acties die vanaf toen zijn ondernomen. Wat nu de stand van zaken is in onze parochie en hoe alles verder kan worden aangepakt. Het blijkt dat er al veel op de rails gezet is. Het overdragen van de taken van onze parochiesecretaris Hans van der List is in volle gang, veel dingen lopen al min of meer zoals het hoort. De communicatiegroep werd met name genoemd. Er is een website van de grond gekomen, die later op de dag zal worden gepresenteerd. Deze groep probeert vooral de informatiestromen binnen de parochie in goede banen te leiden. Andere werkgroepen binnen de parochie zijn ook actief en betrokken bezig met alles wat op hun terrein gedaan moet worden.

Het volgende deel van de middag bestond uit twee keer vier workshops: Liturgie, Koren, Diaconie en Catechese. Ik heb zelf Koren en Diaconie bijgewoond. In Koren werd door de dirigenten Jacques van der Meer c.q. Wim van Lint het slotlied van de dag ingestudeerd, aansluitend werd aan de hand van een vragenlijst vragen beantwoord over het functioneren van de koren. In Diaconie werd door de voorzitter van de Diaconiegroep, Berry Berkelmans, de historie van de katholieke caritas, later diaconie, besproken, beschreven en met behulp van een beamer getoond op de muur. En werd duidelijk waar de diaconie in onze parochie zich zoal mee bezig houdt, en tegen welke moeilijkheden men aanloopt.

De andere twee workshops, daar is Hennie bij geweest. In Liturgie werd door diaken Han Hartog met veel passie het vieren van ons Geloof verwoord. Een inspiratie voor ons allen. De workshop Catechese werd geleid door catechiste Santa.  Er was aandacht voor de bestaande sacramentencatechese in onze parochie en voor de vraag waar er nog behoefte aan is. Volwassenencatechese stond in het teken van De brief van Paus Franciscus “Laudato Si”. ‘Zorg en gebed voor onze aarde’, waar de kinderen via 1ste H. Communie en Vormsel mee te maken krijgen. En wij als volwassen geroepen zijn dit door te geven. Santa kondigde een driedaagse cursus over Laudato Si aan in Haarlem, in oktober/november. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan voor informatie bij Santa of op de website van het Bisdom terecht.

Na de workshops was er een korte pauze met koffie, thee, waarna iedereen weer bij elkaar kwam in de kerkzaal, waar de nieuwe website door Hennie Egger en Daniëlle Arnold gepresenteerd werd. Er was een woord van dank voor Jason Watkin, die het ontwerp gemaakt heeft en de eerste opzet in de steigers heeft gezet. En ook een hartelijk dankjewel voor Richard de Nijs, die de site voor ons gebouwd heeft, en die Daniëlle en Hennie heeft geleerd hoe deze te onderhouden.

Er staat nog geen vacaturelijst op de nieuwe website, maar mondeling werd aangekondigd, dat Jaap Ruijgers uiterlijk 1 november stopt met zijn werk als voorzitter van de parochie. Vóór die tijd moet er dus een nieuwe voorzitter opstaan, we kunnen ziet zonder. Jaap heeft vervolgens de middag afgerond, waarna er een gebedsdienst is gehouden door Diaken Han Hartog en Pater Marianus Jehandut. Tenslotte was er een lekker kopje soep om de dag mee af te sluiten. Met dank aan Maurits en Zuleika.

De werkgroep communicatie (we hebben jammer genoeg geen foto!)