Volwassenendoop

KATHOLIEK WORDEN!

Ieder jaar kiezen in Nederland vele volwassenen ervoor om katholiek te worden. Toetreding tot de rooms-katholieke gemeenschap wordt officieel bekrachtigd door de initiatiesacramenten; het doopsel en het vormsel, en het ontvangen van de eerste heilige communie.

Oproep tot bekering

Jezus Christus brengt de Blijde Boodschap van het Rijk Gods, en het is aan iedere individuele mens om die boodschap aan te nemen of te verwerpen. Christus roept op tot bekering. Hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden en afleidingen die de weg tot het Rijk Gods versperren: “De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeert u! Heb geloof in de goede boodschap.” (Mc. 1, 15).

Voorbereidingen

Als iemand gedoopt wil worden, moet hij of zij in Jezus geloven want bij het doopsel wordt gevraagd dit geloof openlijk te belijden. Volwassenen die katholiek willen worden, dienen hiertoe een voorbereidingstraject te volgen. Volwassenen worden 1 keer per jaar gedoopt op Paasnacht. Het traject, ook wel catechumenaat genoemd, is verspreid over ongeveer 5 maanden. We beginnen voor de Adventstijd en gaan door t/m Pinksteren. Uitgangspunt van de initiatiecatechese is steeds de individuele levensweg van iedere geloofsleerling. In het vormingstraject hebben wij daarom alle bijzondere vieringen opgenomen en wij vragen de geloofsleerling met nadruk deze vieringen bij te wonen om zo te bouwen aan een persoonlijke relatie met Christus en Pasen met vreugde te beleven.

Tijd en plaats

De catechese zal plaatsvinden in kerkcentrum De Drie Stromen te Reigersbos.
De viering waarbij de geloofsleerling de initiatiesacramenten zal ontvangen is op Paasnacht. (onder voorbehoud)

‘Opgave in de Graankorrel’

Catechese wordt aangeboden door de parochie ‘de Graankorrel’.
Opgave voor eind oktober d.m.v. aanmeldingsformulier:

secretariaat@parochiedegraankorrel.n

INITIATIESACRAMENTEN – Blanco aanmeldingsformulier

Contactpersoon:  – Catechiste