Saamhorig

Saamhorig is het gezamenlijke parochieblad voor de vijf parochies binnen het samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Het verschijnt vijf keer per jaar. Behalve informatie over de zondagsvieringen is er veel te vinden over het geloofsleven binnen onze samenwerkingsregio, kerkelijke gebeurtenissen en feesten. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de vijf parochies. En elke parochie, ook de Graankorrel, heeft de beschikking over enkele pagina’s voor het eigen parochienieuws. We zijn gezegend met een vijftigtal actieve parochianen die de bladen in hun eigen buurt rondbrengen, en we zijn heel blij met hun inzet. De redactieleden uit onze parochie zijn Daniëlle Arnold en Ria Kooistra. Wie iets in de Saamhorig wil laten plaatsen kan de kopij aanleveren via het contactformulier, of per mail naar pardegraankorrel@hetnet.nl Saamhorig heeft ook een eigen mailadres waarheen kopij kan worden gestuurd: saamhorig@yahoo.nl   De uiterste datum waarop kopij voor het volgende nummer ingeleverd moet zijn, staat altijd vooraan in het laatste nummer van Saamhorig.
U kunt hier alle uitgaves van het regioparochieblad Saamhorig digitaal lezen. Als u op de plaatjes klikt gaat u naar de betreffende uitgave van Saamhorig.


   

Nog steeds zijn er parochianen die in DDS en DNS kerken en het kerkblad Saamhorig niet thuis bezorgd krijgen.
Bent u een van die parochianen, dan kunt u zich  online aanmelden via het contactformulier.
Geef duidelijk aan dat u graag het blad Saamhorig thuis wilt ontvangen.
Eens per jaar krijgt u een acceptgiro om de kosten voor het kerkblad te dekken.
(vrijwillig bedrag)
U kunt het ook in het inschrijfboekje achter in de kerk schrijven.