Saamhorig

 

Saamhorig is het gezamenlijke parochieblad voor de vijf parochies binnen het samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Het verschijnt vanaf 2020 vier keer per jaar, aan het begin van elk seizoen. Behalve informatie over de zondagsvieringen is er veel te vinden over het geloofsleven binnen onze samenwerkingsregio, over kerkelijke gebeurtenissen en feesten. Elke parochie, ook de Graankorrel, heeft enkele eigen pagina’s voor het parochienieuws. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de vijf parochies. De redactieleden uit onze parochie zijn Daniëlle Arnold en Ria Kooistra. We zijn gezegend met een vijftigtal actieve parochianen die de bladen in hun eigen buurt rondbrengen, en we zijn heel blij met hun inzet. Wie iets in de Saamhorig wil laten plaatsen kan de kopij aanleveren per mail naar pardegraankorrel@hetnet.nl Saamhorig heeft ook een eigen mailadres waarheen kopij gestuurd kan worden: saamhorig@yahoo.com De uiterste datum waarop kopij voor het volgende nummer ingeleverd moet zijn, staat altijd vooraan in de Saamhorig. Parochianen die het blad nu niet thuis krijgen, maar dat wel graag zouden willen kunnen dat melden via het contactformulier, of door een mailtje naar het parochiecentrum.
U kunt hieronder alle uitgaves van het regioparochieblad Saamhorig digitaal lezen. Als u op de plaatjes klikt gaat u naar de betreffende uitgave van Saamhorig.

2024-2

 

2024 – 1

2023-4

2023-3

2023-2

2023 – 1

 

2022-4

2022-3

 

2022-2

 

2022-1

 

2021-4

 

2021-3

2021-2

2021-1

2020-4

2020-3