Liturgiegroep

Een belangrijke groepering binnen onze parochie is de Liturgiegroep. Zonder deze groep geen vieringen. Samen met het pastoresteam zorgen de kosters, de collectanten, de assistenten en de koren voor een mooie voorbereiding en uitvoering van elke kerkelijke viering. In parochie De Graankorrel is vanaf het allereerste begin gekozen voor een systeem van assistenten, waarbij de ene groep (A1) niet alleen assisteert, maar ook lezingen verzorgt en meehelpt bij het uitreiken van de H. Communie. De andere groep (A2) assisteert tijdens de viering, en voert de taken uit die enigszins vergelijkbaar zijn met wat in andere parochies de taken zijn van de misdienaars. De leden van deze groep hebben van tijd tot tijd een gezamenlijk overleg met de pastores. Heeft u belangstelling voor een van deze taken, meldt het via het contactformulier op deze website aan het parochiecentrum. Een telefoontje op maandag- of vrijdagochtend kan ook.

De assistenten A1 en A2
De assistenten in onze parochie hebben een grotere inbreng dan gewone misdienaars. Ze dragen geen specifieke kleding, maar zien er vanzelfsprekend netjes uit. Ze overleggen met de voorganger over de gang van zaken tijdens de viering, ze bereiden zich voor op de lezingen van de dag en zorgen voor een soepel verloop van de kerkdienst.

De collectanten
De collectanten vergaderen niet met de liturgiegroep, maar maken daarvan wel deel uit. Ze zorgen dat de goede gaven, na afloop van de viering, achter in de kerk worden verzameld en vervolgens helpen ze met het tellen en veilig opbergen van het collectegeld

De kosters
De kosters (M/V) zijn onmisbaar, ze zorgen dat voorafgaand aan de viering alle benodigdheden volgens de regels worden klaar gezet. Dat moet op de zondagen soms onder grote tijdsdruk, vanwege de bijna continue bezetting van onze kerkruimte door de verschillende kerkelijke groeperingen. Het is passen en meten en vraagt ook goed overleg. Tijdens de vieringen helpen de kosters bij de collecte, soms ook bij de H. Communie, en na afloop zorgen zij dat alles weer wordt opgeruimd, dat het collectegeld geteld wordt, en dat de kerkruimte in goede staat wordt overgedragen aan de volgende gebruikers.

De koren
Ook de koren bereiden zich voor op de viering van de dagen waarop ze ingeroosterd zijn. Informatie over de koren staat op een aparte pagina van deze website.