Mothers prayers

deur van barmhartigheid

1E LUSTRUM ‘MOTHERS PRAYERS’ van de GRAANKORREL.

De gebedsgroep ‘Mothers Prayers’ vierde haar 1e lustrum op zaterdag 2 april 2016.
Met een aantal leden gingen we naar het heiligdom in Heiloo ter gelegenheid van onze 1e lustrum ‘Mothers Prayers’ / ‘Biddende Moeders’ van de Graankorrel. De 1e zaterdag van de maand is de Bedevaartzaterdag waarbij veel pelgrims de Mariale bedevaartplaats bezoeken. Het is een dag van rozenkransgebed, Eucharistieviering en aanbidding.

Het bijzondere van deze dag was dat we binnen gingen door de Deur van de Goddelijke Barmhartigheid. Een uitnodigende Deur voor ieder christen in dit bijzondere jaar van Barmhartigheid, zoals dat is ingesteld door paus Francisus:

“Jezus nodigt u uit binnen te gaan door de Deur van Barmhartigheid” (zie foto)

Iedereen die dit jaar door deze deur binnengaat, en Gods vergeving ontvangt in het Heilige Sacrament van Boete en Verzoening, ontvangt vergeving en kwijtschelding van alle zonden.

God is barmhartig, Hij zoekt ons om ons te genezen en op te tillen.

Het is aan ons om ons met God te verzoenen en Zijn vergevende Liefde te ontvangen. 

Het heiligdom van ‘Onze Lieve Vrouwe ter Nood’ te Heiloo is de grootste Mariale bedevaartplaats en gaat terug tot in de Middeleeuwen. Hier staat de Runxput, de Mariabron waar in 1713 op smeekbeden een wonder gebeurde: uit het puin van de gedempte put welde water op. Het heilzame water werd met bussen en emmers meegenomen en gedronken voor genezing en om behouden te blijven.

De devotie tot Onze Lieve Vrouwe ter Nood is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een bijzondere Mariale bedevaartsoord.

Ook wij Biddende Moeders hebben met vreugde en dankbaarheid water geput uit de Mariabron zoals op de foto te zien is. Er werd ook water meegenomen voor een moeder die niet aanwezig kon zijn.

Op de Gedenkplaat op de rand van de put staat een gedenktekst: ‘Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren.
Met vreugde zult gij water putten.’

Een bijzonder mooie geloofsdag om de 1e Lustrum te vieren.
We hebben spontaan afgesproken om (als het kan) toch minstens 2 keer per jaar met onze gebedsgroep de bedevaartplaats als pelgrim te bezoeken.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Onze lieve Vrouwe ter Nood: http://olvternood.nl/geschiedenis.html