Eerste Heilige Communie

Na de doop is het 2e sacrament, het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent eigenlijk dankzegging. Dat is eigenlijk wat we in de eucharistie doen : we danken God voor de gave van het leven en voor wat Hij ons schenkt. Vooral danken we God voor de gave van zijn Zoon Jezus, van Hem hebben wij het Onze Vader leren bidden.

De Eucharistie kan je zien als het hoogtepunt en de bron van het kerkelijke leven. Waarom dat zo is!! In de Eucharistie is Jezus aanwezig en heeft hij zichzelf aan ons gegeven. Dat blijkt ook uit de woorden die Jezus in het evangelie van het Laatste Avondmaal heeft gezegd: tijdens de maaltijd nam Jezus het brood in zijn handen, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan allen dit is mijn Lichaam. Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. (Mat. 6, 26-28)

En hoe gaan wij in onze kerk de kinderen voorbereiden voor hun Eerste Heilige Communie. Wij bereiden de kinderen 16 weken voor. Het thema is Ga jij met ons mee? In de lessen die volgen hebben we o.a. over het mooie scheppingsverhaal, verhaal van Noach, Kerstverhaal, Johannes de Doper, en nog veel meer verhalen uit de bijbel. En gaan we de kinderen uitleggen hoe wij de Eucharistie vieren. Want dat is belangrijk voor de vieringen in de kerk.

De voorbereiding gebeurt op zondagochtenden gedeeltelijk tijdens de vieringen in de kerk. Ook proberen we regelmatig of een gedeelte of de hele viering in de kerk mee te maken. Meer informatie hierover krijgt u, als ouders tijdens de ouderavond. De ouderavonden zijn voor de ouders van groot belang.

Op 2e paasdag is hun grote dag dat zij voor de eerste keer mogen deelnemen aan de tafel van de Heer.
Dat is voor iedereen een groot moment.
Na 2e paasdag gaat het hopelijk ook nog door.
Dan zien wij de kinderen nog graag in de kerk.


Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum op maandag en vrijdagochtend, tel. 0658785614
Bij afwezigheid kunt u inspreken.