Diensten

Hier vindt u informatie over de vaste kerkdiensten van onze parochie, over de sacramenten, de catechese en de jaarlijkse ziekendag. Er wordt gewerkt aan een optie om de zondagspreken te kunnen teruglezen.