Diensten

Hier vindt u informatie over de vaste kerkdiensten van onze parochie, over de sacramenten, de catechese en de jaarlijkse ziekendag. Ook wordt van tijd tot tijd de zondagspreek hier geplaatst zodat die kan worden terug gelezen.