In memoriam Maurits de Adelhart Toorop.

Maurits werd geboren in 1939 in het toenmalige Nederlands-Indië als zoon van Dirk en Sophie de Adelhart Toorop.
Begin 60’er jaren trouwde hij met zijn geliefde Ans en samen kregen ze 2 zoons en 2 dochters. Vanaf het moment dat Maurits in Gaasperdam kwam wonen, -zo’n 40 jaar geleden- werd hij ook actief in Parochie de Graankorrel. Na zijn pensionering namen zijn vrijwilligersactiviteiten alleen maar toe. In onze parochie was hij op een groot aantal terreinen actief, vaak ook in bestuurlijke functies. We noemen daarbij het wijkbestuur, de ouderenbond, Assistent in de vieringen, collectant, penningmeester van de diaconie etc. Maurits was een altijd beminnelijke man, die niet de confrontatie zocht, maar feilloos wegen wist aan te boren om samen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. Het verlies van zijn geliefde Ans in 2016 viel hem zwaar, maar al snel zette hij zich weer in voor de bij hem zo geliefde gemeenschap. Altijd toonde hij belangstelling voor het lief en leed van de ander. Tot het laatst toe stond hij ook midden in die gemeenschap als een baken, waar je altijd bij terecht kon, als je in de misère zat. We zullen hem ongelooflijk missen en we zijn dankbaar dat we hem in ons midden mochten hebben.
Maurits, tot ziens daarboven.
Voor degenen die de dankdienst voor het leven van Maurits op 28 oktober
2020 rustig willen terugkijken, heeft de heer Fred Bender de productie verzorgd, klik hier voor de link