In Memoriam Nico Brugge

In Memoriam Nicolaas Bernardus Brugge

Op 2 februari j.l., op het Feest van Maria Lichtmis, is toch nog geheel onverwacht, aan het aardse leven van Nico een einde gekomen. Nog maar een paar weken was hij woonachtig
in Eben Haezer, om zo zelf meer verzorgd te kunnen wonen. Nico was een graag geziene parochiaan,altijd goed gekleed in het pak. En een ruime belangstelling voor anderen. Zijn vrouw, Annie, heeft hij tot aan haar overlijden liefdevol verzorgd. Jarenlang is hij heel aktief en liefdevol, betrokken geweest als mantelzorger van Wil Kenter-Pols.
Nico was een diep gelovige man. Jarenlang ging hij eerst naar de kerk in de Pius X kerk in het Overtoomse Veld, waar hij als goede tenor meezong in het Latijnse koor.Toen die kerk gesloten werd, is hij aktief koorlid geweest in de Augustinuskerk in West. In de Drie Stromenkerk hebben we meermaals
tijdens vieringen mogen genieten van zijn spel op de dwarsfluit. Zo kon hij ook een aantal jaren genieten om als zanger mee te doen met de jaarlijks te houden Kerstsamenzang.
Op 9 februari is hij in beslotenkring begraven Nico rust zacht in de vrede en vreugde van onze Heer !

Jacques van der Meer