I-PCI

Op woensdag 27 maart wil het nieuw gevormde bestuur van de I-PCI zich voorstellen aan de achterban. Om 20.00 uur nodigen we geïnteresseerden uit om de presentatie bij te wonen. We denken aan locatiebesturen, het uniebestuur en vooral ook de lokale Caritasteams, soms PCI genoemd soms kerk en samenleving. Deze laatsten zijn de uitvoerders in onze parochies van ons diaconiewerk.

Het overkoepelende bestuur hoopt middels een begroting van alle betrokken parochies de geldstroom goed te kunnen regelen. De banken geven geen rente meer, daarom wordt de gezamenlijke geldpot deels ondergebracht in het Bisdombeheerfonds. Dit levert wel geld op. Daarnaast moeten de afzonderlijke parochies afstemmen hoe we geld voor de diaconie inzamelen. Dat is nu per parochie verschillend. Ook een belangrijke vraag is: waar willen we accenten leggen? Armen, daklozen, mensen zonder papieren, asielzoekers???

Wilt U ons helpen antwoorden op deze vragen te vinden kom dan 27 maart om 20.00 uur in de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam, 020-6653830.