Welkom op de website van R.K. Parochie De Graankorrel.

Samen met elkaar; veel gaven in één Geest

De Nieuwe Stad bestaat 25 jaar. Op zaterdag 1 september was er van 15:00 tot 17:30 uur een korenfestival met vooral eigen koren, van de kerkgemeenschappen die hun vieringen in De Nieuwe Stad hebben.
[ lees verder … ]

Ziekendag 2018. Het is nu tijd om u aan te melden voor deelname aan de jaarlijkse ziekendag van de parochie. Deze dag wordt gehouden op dinsdag 23 oktober in De Drie Stromen.
[ Lees meer … ]

 

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat de St. Urbanusparochie van statie tot Parochie is verheven. Om dit te vieren is er in de Urbanuskerk, Rijksstraatweg 232 te Duivendrecht op 9 september 2018 om 10 uur een feestelijke Hoogmis.
[ lees meer … ]

 

Derde Clara en Franciscuslezing op 18 oktober in de Sint Urbanuskerk in Duivendrecht. Op donderdag 18 oktober om 20.00 uur bent u welkom in de Urbanusparochie in Duivendrecht. Dan vindt daar de derde Clara en Franciscus lezing plaats.  [ lees meer … ]

 


 

Bijbeltekst van de dag

Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen.