GRAANKEUKEN

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat het team is uitgebreid. Middels een oproep in de Saamhorig en de Tussentijds hebben zich een aantal enthousiaste dames gemeld om hun medewerking hieraan te verlenen, hetzij te koken, te verkopen, in te pakken en de kas te beheren. Wij heten het nieuwe team bestaande uit de volgende dames, Jenney, Ursula, Gerda, Luthgarda, La Toya, Jessica en Shirley dan ook van harte welkom. Onder de bezielende leiding van Danielle, Nancy en Elfriede is het nieuwe team razend enthousiast en zit vol plannen.