Eerste gezamenlijke viering

Op zondag 8 september was het de eerste van drie zondagen waarop alleen een kerkdienst in De Drie Stromen zou plaats vinden, zodat iedereen al een beetje kan wennen aan de situatie die op 1 januari 2020 zal ontstaan: nog maar één parochiekerk in Amsterdam Zuidoost voor de hele parochie de Graankorrel. De parochianen waren met velen naar Reigersbos gekomen, de Drie Stromen kerk zat helemaal vol. Het Stanvaste koor zong en Duncan Wielzen, oud-pastor, vergeleek in zijn preek onze situatie met die van veel mensen, vooral uit Suriname afkomstig, die ooit de beslissing genomen hebben om huis en haard te verlaten en een onzekere toekomst in Nederland tegemoet te gaan. Nu zullen zij, en de andere parochianen die in de Bijlmer wonen, moeten beslissen of zij De Nieuwe Stad kunnen verlaten om samen met de kerkgangers uit Gaasperdam onze gemeenschap opnieuw te bouwen. Deze druk bezochte viering tekent de vitaliteit van onze parochie, we mogen er op vertrouwen dat we de toekomst aan kunnen.